07.05.2020

Zajęcia dydaktyczne

?Witam moje Motylki i zapraszam je do zabawy. Oczywiście witam również Waszych rodziców i zapraszam do zabawy?
?„Masaż na dobry humor” ––dziecko wraz z mamusią lub tatusiem siedzą na podłodze. Rodzic wypowiada tekst i wykonuje odpowiednie gesty, które dzieci naśladują:

Żeby było nam wesoło – masujemy swoje czoło.
Raz i dwa, raz i dwa – każdy ładne czoło ma.
Potem oczy, pod oczami i pod nosem, pod wargami.
Język w górę raz i dwa – ładny język każdy ma.
Tu jest głowa, a tu uszy – trzeba swoje uszy ruszyć.
Raz i dwa, raz i dwa – dwoje uszu każdy ma.
Powiedz: mama, tata, lala, i zaśpiewaj: la-la-la-la.
Otwórz buzię, zamknij buzię, pokaż wszystkim oczy duże.
Pogłaszcz główkę ładną swoją i policzki, brodę, czoło.
Poszczyp lekko całą twarz i już dobry humor masz!

?Dzisiaj porozmawiacie o najdłuższej rzece Polski. Rozwiążcie zagadkę.

„W górach ma swe źródło,
skąd właśnie wytrysła,
a płynie do morza,
nasza rzeka … „

⛰Pytamy dzieci: „Co to jest rzeka?”. Po wysłuchaniu odpowiedzi dzieci podsumowuje/informuje, że rzeka to płynąca woda. Jej początek stanowi źródło czyli miejsce w którym woda w naturalny sposób wypływa spod ziemi, a koniec miejsce wpłynięcia do innej rzeki, jeziora, morza lub oceanu. Kolejno rodzic pokazuje mapę Polski i wskazuje rzekę Wisłę. Potem zaprasza dziecko i prosi je o odnalezienie kilku rzek na mapie. Informujemy dzieci, ze 3 najdłuższe rzeki w Polsce to Wisła, Odra i Warta.

?„Płynie rzeczka” – opowieść ruchowa – dzieci kucają na dywanie i zamieniają się w wodę w rzece. Rodzic opowiada, a dzieci wykonują poszczególne czynności.

W pięknych górach wytryska woda ze źródełka. Powoli podnosi się do góry i płynie przed siebie. Czasem płynie wolniej jakby poruszała się jak żółw, a czasem dość szybko niemal jakby była gepardem. W niektórych miejscach płynie bardziej na prawą stronę, w innych na lewą i znów na prawą. Gdy pada silny deszcz jest wzburzona i płynie z dużą prędkościom. I w końcu wpada do morza, gdzie łączy się z innymi wodami i spokojnie faluje i szumi.

?Mamusia albo tatuś przeczyta wiersz „Wisła” –Cz. Janczarskiego –
Wisła błękitna,
szara Wisła,
najmilsza rzeka,
i najbliższa.
Płynęła tutaj
przed wiekami
i zawsze jest tu
wiernie z nami.
Owija wstęgą
Kraków sławny
i płynie,
płynie
do Warszawy.
W Gdańsku
na Wisłę morze czeka
spieszy tam Wisła
polska rzeka.
Wisła błękitna,
szara Wisła,
najmilsza jest mi
i najbliższa.
I zawsze –
gdy o Polsce myślę –
myśli jak mewy
są przy Wiśle.

Następnie rozmawiamy z dziećmi na temat treści wiersza i pokazujemy na mapie omawiane miejsca.


Jakie miasto Wisła owiła wstęgą?
Dokąd płynie z Krakowa? (przypominamy, że Warszawa jest stolicą Polski)
W jakiej miejscowości czeka na Wisłę morze?
Jak nazywa się to morze?
?„Wiślany tor” – zabawa ruchowa – rodzice rozkładają na dywanie paski, apaszki tworząc „wąską rzekę”. Dziecko ustawia się u „źródeł rzeki” i ma za zadanie przebyć całą drogę, aż do „morza” w sposób wyznaczony przez rodzica np. stopa za stopą/na piętach/na placach/długimi krokami/na zewnętrznych częściach stóp itp. Zabawę prowadzimy, tak, aby dziecko przeszło wyznaczoną trasę
w różnych sposób 3-4 razy.

?„Płynie Wisła, płynie” https://www.youtube.com/watch?v=RUpho9XZFMY– osłuchanie z piosenką – dzieci aktywnie słuchają piosenki. Ich zadaniem będzie tupnąć, gdy usłyszą słowo „płynie”. Po wysłuchaniu piosenki nauczycielka rozmawiamy z dziećmi na temat treści piosenki. Ponownie słuchamy piosenki, a następnie powtarzamy słowa pierwszej i drugiej zwrotki.

Płynie Wisła, płynie
Płynie Wisła, płynie
Po polskiej krainie,
Po polskiej krainie,
Zobaczyła Kraków,
Pewnie go nie minie.
Zobaczyła Kraków,
Pewnie go nie minie.

Zobaczyła Kraków,
Wnet go pokochała,
Wnet go pokochała,
A w dowód miłości
Wstęgą opasała.
A w dowód miłości
Wstęgą opasała.

Chociaż się schowała
W Niepołomskie lasy
W Niepołomskie lasy
I do morza wpada,
Płynie, jak przed czasy.
I do morza wpada,
Płynie, jak przed czasy.

?„Płynie Wisła do morza” – wykonanie kart pracy –rysujemy szlaczki po śladzie zaczynając od dołu, tak jak wskazują strzałki. Możemy kazać dziecku paluszkiem prowadzić po śladzie.


?Ćwiczenia ortofoniczne na podstawie wiersza B. Szelągowskiej ,,Moja Ojczyzna”
Rodzic prezentuje wiersz. Powtarza go, a dzieci za nim, fragmentami: Ho, ho, ho, he, he, he!
Dla Ojczyzny
śpiewać chcę.
Spoglądam na flagę,
jak dumnie powiewa.
„Kocham Cię, Ojczyzno”
serce moje śpiewa.
Ho, ho, ho, he, he, he!
Dla Ojczyzny śpiewać chcę.
Kocham wioski, miasta,
kocham lasy, góry!
I Morze Bałtyckie,
i jeszcze Mazury…
Ho, ho, ho, he, he, he!
Dla Ojczyzny śpiewać chcę.
Kocham hymn, nasz język
i Orła Białego.
„Kocham Cię, Ojczyzno!”
– płynie z serca mego.
Ho, ho, ho, he, he, he!
Dla Ojczyzny śpiewać chcę.
A za kilka lat,
kiedy będę duży,
chciałbym całym sercem
Tobie, Polsko, służyć!
Ho, ho, ho, he, he, he!
Dla Ojczyzny śpiewać chcę.
?Zabawa rytmiczna ,,Jesteśmy Polakami!”
Jesteśmy Polakami! Wyklaskujemy to zdanie, dzieci wytupują, uderzają dłońmi o podłogę.
?Pamiętacie, że Wisła opasała swoją wstęgą miasto Kraków. Warto porozmawiać z dzieckiem, że Kraków dawno temu był stolicą Polski. Mieszkali tam królowie.
Zachęcam do obejrzenia baśni ,,Smok Wawelski” https://youtu.be/FKfB_h7HqC8
?Możecie spróbować narysować smoka. Pamiętacie rysowaliście już dinozaury, a to prawie to samo. Jeśli chcecie smoka pokolorować skorzystajcie z kart pracy.


Karty pracy dla chętnych.

Religia

Ułóżcie puzzle z Maryją, Mamą Pana Jezusa.
https://puzzlefactory.pl/pl/puzzle/graj/ludzie/229825-kr%C3%B3lowa-polski-nmp?fbclid=IwAR0T5JaUaiNGoB9iA1RB9l6qqhm-ZYj6Qo8cbOrJMLyZuSLKZEMu9NUBSYw
I zaśpiewajcie dla Niej piosenkę