„3 grudnia – Międzynarodowy Dzień Osób  Niepełnosprawnych”

2 grudnia (piątek) obchodziliśmy w naszej grupie Międzynarodowy  Dzień Osób Niepełnosprawnych podczas którego został przybliżony dzieciom temat niepełnosprawności w sposób zrozumiały dla dzieci w wieku przedszkolnym. Dzieci brały udział w różnych doświadczeniach, które pomogły zrozumieć świat osób głuchych, niewidomych czy korzystających z wózków inwalidzkich. Przeprowadziliśmy również rozmowę o konieczności pomocy i wsparcia ludzi niepełnosprawnych. Zwieńczeniem zajęć było wykonanie pracy plastycznej „Serce na dłoni”.