Andrzejki

Poznajemy tradycje ludowe. Nasza pani opowiedziała nam o Andrzejkach i troszkę sobie powróżyliśmy. Były też zabawy przy muzyce. Andrzejki zaliczone!