Czyste powietrze wokół nas.

Przystąpiliśmy do kolejnej edycji Programu przedszkolnej edukacji antytytoniowej ,,Czyste powietrze wokół nas” organizowanego przez Państwową Stację Sanitarno – Epidemiologiczną.
Założeniem programu jest wykształcenie u dzieci świadomej umiejętności radzenia sobie w sytuacjach, w których inne osoby palą przy nich papierosy, oraz wzrost kompetencji rodziców w zakresie ochrony dzieci przed narażaniem ich na dym tytoniowy.
Zrealizowaliśmy cykl zajęć dydaktycznych:
Pierwsze zajęcie to wycieczka w czasie, której zaobserwowaliśmy jak najwięcej dymów oraz to skąd one się wydobywają i jak wyglądają.
,,Co i dlaczego dymi ?” to zagadnienie drugich zajęć . Na zajęciu omówiliśmy źródła dymów; poruszony temat był zjawiska jakim jest ,,SMOG”.
„Jak się czuję, kiedy dymi papieros?” – to temat realizowany w czasie dwóch zajęć. Zapoznaliśmy się z maskotką programu: ,,Dinusiem”, zwolennikiem świeżego powietrza
i przeciwnikiem dymu papierosowego. Wykonaliśmy jego portret z kółek, śpiewając przy tym piosenkę o Zielonym Dinku.
Poznawaliśmy różne zapachy, rozróżnialiśmy zapachy przyjemne i nieprzyjemne. Rozwijaliśmy zdolności plastyczne w kolorowaniu i wycinaniu sylwet kwiatów, które wykorzystaliśmy do „zabawy w kwiatki” i do dekoracji Dinusiów na tablicy w korytarzu.
,,Co się dzieje, gdy ludzie pala papierosy?” Zajęcia czwarte miały na celu zwiększenie naszej wiedzy na temat skutków palenia papierosów, poznaliśmy historię pewnego komina, który przestał dymić po wielu latach wypuszczania dymów w powietrze. Zauważyliśmy podobieństwo komina do palacza.
,,Jak unikać dymu papierosowego? Wiemy jak unikać dymu papierosowego, wiedzę zdobyliśmy w czasie kolejnego zajęcia. Na podsumowanie tych zajęć wykonaliśmy znaczek zakaz palenia, który możemy wykorzystać gdy dorośli palą przy nas papierosy.
Wykonaliśmy wspólnie plakat dla dorosłych, którzy palą papierosy i przygotowaliśmy listy dla naszych bliskich na temat realizowanych zajęć.