Jak dobrze mieć sąsiada.

„Jak dobrze mieć sąsiada”- Miedzynarodowy Projekt Edukacyjny „Piękna Nasza Polska Cała” Solidarni z Ukrainą W grupie Słoneczka poruszane są różne tematy rozmów, te przyjemne – łatwe oraz trudne. Został poruszony trudny temat – o aktualnie panującej sytuacji u naszych wschodnich sąsiadów – Ukrainy. Pogadanka została przeprowadzona zrozumiałym językiem dla dzieci, nie zakłócająca ich poczucia bezpieczeństwa. Dzieci utrwaliły nasze Polskie symbole narodowe, ale również poznały kolory flagi i wysłuchały hymnu Ukrainy. Zwieńczeniem zajęć było wykonanie pracy plastycznej – serca w barwach Polski🇵🇱 i Ukrainy🇺🇦.