Powitanie jesieni

Powitaliśmy jesień wraz z panią Aneta Konefał koordynatorką projektu ,,Mały Miś w świecie wielkiej literatury”, uczestniczyliśmy
w międzynarodowym spotkaniu czytelniczym on-line ,,Witamy jesień”. Podczas spaceru zebraliśmy jesienny bukiet, który podarowaliśmy pani Bogusi.