Konkurs ,,Szadkowski Patriota”

Musimy się pochwalić, że w konkursie plastycznym organizowanym przez Szkołę Podstawową w Szadku pod patronatem Burmistrza Gminy i Miasta Szadek pana Artura Ławniczaka w kategorii wiekowej dzieci 56 letnich zajęliśmy

I miejsce – Łucja Ludwisiak (Publiczne Przedszkole w Szadku)

II miejsce –  Amelia Sulińska (Publiczne Przedszkole w Szadku)

Wyróżnienie – Amelia Józefowicz (Publiczne Przedszkole w Szadku)