Międzynarodowy Dzień Osób z Niepełnosprawnościami

W ramach zajęć z języka migowego, dzieci z grupy „Sloneczek” uczestniczyły w rozmowach na temat niepełnosprawności. Poprzez proponowane zabawy poznawały i odczuwały trudności jakie napotykają na swojej drodze osoby niewidome, z niepełnosprawnością ruchową, intelektualną, a także niesłyszące. Poznały znaki w PJM: niesłyszący, niewidomy, a także utrwaliły poznane wcześniej znaki. Podsumowaniem zajęć było wykonanie przez dzieci plakatu pod hasłem” Serce na dłoni”.