Obserwacje przyrodnicze

W marcu jak w garncu- obserwujemy pogodę i szukamy zwiastunów wiosny.