Pamiętamy

W ramach akcji „Szkoła pamięta” odwiedziliśmy groby żołnierzy na cmentarzu, zapaliliśmy znicze
i postawiliśmy kwiaty.