Projekt ,,Mały miś w świecie wielkiej literatury”

Wszyscy wiedzą, że po raz kolejny realizujemy zadania z ,,Małego misia”. Nasz Seweryn wędruje do naszych domków na nockę. Braliśmy udział w akcji promującej czytanie najmłodszym „Dzień Głośnego Czytania z p. Dorotą Kluską gdzie z uwagą wysłuchaliśmy opowiadania o „Wędrówce małego kasztanka”, następnie wykonaliśmy ilustracje do opowiadania.