Przygotowania do Dnia Babci i Dziadziusia

Przygotowania do Dnia Babci i Dziadziusia odbywały się w naszej grupie już od połowy stycznia. Robiliśmy laurki, później przygotowaliśmy zaproszenia
i znów robiliśmy laurki. Uczyliśmy się wierszyków, piosenek.
Wszystko to dla naszych ukochanych babć i dziadziusiów.