Przysłowia

„Poznajemy polskie przysłowia ” Dzieci z grupy Słoneczka poznały kilka polskich przysłów m.in. „W marcu jak w garncu”, „Kwiecień plecień bo przeplata – trochę zimy, trochę lata”, „Kto pod kim dołki kopie, ten sam w nie wpada”, „Prawdziwych przyjaciół poznaje się w biedzie”, „Leje jak z cebra”. Przedszkolaki wykonały ilustracje do wybranych przez siebie przysłów, które zawisły na naszej tablicy przedszkolnej.