Ruch drogowy

Wiemy jak bezpiecznie przechodzić przez ulicę, a na spacerach grzecznie chodzimy z naszym „jamnikiem”.