„Międzynarodowy Dzień Języka Migowego”

W naszej  grupie obchodziliśmy Międzynarodowy Dzień Języka Migowego. Dzieci utrwaliły kolory jesieni w języku migowym i wykonały pracę plastyczna – niebieskiego motyla, który jest symbolem osób niesłyszących.