„Ogólnopolski Dzień Matematyki”

12 marca obchodziliśmy Ogólnopolski Dzień Matematyki. Starszaki utrwalały swoje umiejętności matematyczne na wiele sposobów. Zajęcia zaczęliśmy od matematycznej wyliczanki następnie poprzez zabawę ruchową utrwalaliśmy liczebniki główne, porządkowe i orientację w przestrzeni. Tworzyliśmy zbiory i ustalaliśmy liczebność zbiorów: „więcej, mniej, o ile…”. Wykorzystaliśmy również instrumenty muzyczne oraz wystukaliśmy zakodowany rytm przy muzyce wykorzystując przy tym figury geometryczne. Podczas naszych matematycznych zajęć porównywaliśmy również długości pasków i dokonywaliśmy ich pomiaru.