Wycieczka do sadu i do Tłoczni Soków MALBERT

Składamy serdeczne podziękowanie
dla Państwa Bożeny i Rafała Maliszewskich
za umożliwienie zwiedzania sadu
oraz zapoznanie z procesem powstawania soku w tłoczni.
Dziękujemy za ciepłe przyjęcie, poświęcony nam czas
oraz za soki, które otrzymaliśmy.

Dzieci z grupy ,,Biedronki”
z Publicznego Przedszkola w Szadku.