Zajęcia dydaktyczne 07.05.2020

**ZAJĘCIA DYDAKTYCZNE**

Witam Was kochani !
Pobudka ,Wstawać śpiochy!
Rozpoczynamy miły dzień!


Na poranne rozruszanie proponuje zabawę ,,Dwa przysiady obrót skok,,


Po porannym ćwiczeniach zapraszam do obejrzenia
obrazków przedstawiających różne budynki.
Na pewno potraficie je nazwać !
Podczas oglądania różnorodnych ilustracji ,
prowadzimy z dziećmi swobodne rozmowy .
Zwracamy uwagę dzieci na różnorodność zabudowy.


Rodzicu przeczytaj dziecku poniższy wiersz
a następnie porozmawiaj na jego temat
-pytania pomocnicze pod wierszem.

„O dwóch domach”
Kolorowe figury-te duże i małe,
Są do układania mozaiki doskonałe.

Wezmę dwa prostokąty, ułożę dwa domy.
Jeden będzie żółty, drugi zielony.
Pierwszy będzie wysoki, a drugi niziutki.
W dużym zamieszkają ludzie, w małym krasnoludki.
Dopasuję do każdego trójkątny daszek,
Może zechce usiąść na nim jakiś ptaszek?
Z małych prostokątów w obu domach drzwi zrobię’
Ludzie i krasnoludki będą chodzić sobie.
Małe kwadraty będą oknami,
A żółte koło będzie słońcem nad dachami.
Jeszcze przy dachach domów kominów brakuje,
Zaraz je z małych prostokątów dobuduję.


Jaki kształt mają ściany domów?
Jaki kształt mają dachy?
Jaki kształt mają drzwi a jaki okna?
Jaki kształt mają kominy?
Jakiego kształtu jest słońce?


Do dzisiejszej pracy będziecie potrzebować : nożyczki, kolorowy karton.
Z których to wytniecie kontury małych i dużych kwadratów ,prostokątów oraz trójkąty.
Układanie figur według instrukcji: Poproście dzieci o wybudowanie niskiego domu.
Mówimy − Wybudujcie niski dom, który ma dwoje drzwi i trzy okna.
Dzieci układają karton w pozycji poziomej i na nim odpowiednio 2 małe prostokąty i 3 małe kwadraty.
Sprawdzamy wykonanie zadania, po czym dzieci zdejmują figury z kartonu.
Następnie prosimy dzieci o wybudowanie wysokiego domu.
Mówimy − Wybudujcie wysoki dom,
który ma jedne duże drzwi oraz dwa duże okna.
Dzieci układają kartkę w pozycji pionowej i na niej odpowiednio 1 duży prostokąt i 2 duże kwadraty.
Sprawdzacie wykonanie zadania, po czym dzieci zdejmują figury z kartonu.
A teraz- układanie figur według własnego pomysłu.
Dzieci samodzielnie budują dom według własnego pomysłu – układają na kartonie małe figury i duże figury.
Po wykonaniu zadania przyklejają figury na kartonie.
Opisują swoje budowle –mówią ,jaki dom zbudowały i jakich figur użyły.


Dla odpoczynku posłuchajcie piosenki „Budujemy dom” https://www.youtube.com/watch?v=HX6zOQ7N5wg


Popatrzcie uważnie na obrazek Czy te dwa domki czymś się różnią ? Wymieńcie przynajmniej 3 różnice .
Na pewno potraficie.


Zapraszam do wykonania pracy plastycznej pt:
,, Nasze domy” – wspólne tworzenie makiety domów.
Do pracy można wykorzystać różnego rodzaju pudełka, kolorowy papier lub plastelinę.
Makieta może być przestrzenna lub płaska,
wtedy można dorysować kredkami np.: drzewa, kwiaty, drogi według własnych pomysłów.


Praca dla chętnych :


Miłej zabawy! Do jutra…