Zielone hodowle

Czy wy wiecie, że krokusy wyrastają z cebulek. Ciekawe co wyrośnie z naszych cebulek i ziarenek, które posadziliśmy i posialiśmy do skrzynek i doniczek. Naszej pracy przyglądała się pani bażantowa.