Artykuły

 

Wycieczki i ich wykorzystanie w pracy z dziećmi przedszkolnymi
Opracowała: mgr Aleksandra Pietrzak

Sytuacje edukacyjne rozwijające pojęcia przyrody nieożywionej
Opracowała: Bogusława Wójcik