Konspekt do zajęć technicznych w grupie 5 – latków

 

Prowadząca:Aleksandra Pietrzak
Temat zajęć:Gniazdo dla ptaszka
Cel ogólny:Lepienie z gliny w połączeniu z różnym tworzywem
Cele pośrednie:1. Zapoznanie z różnorodnymi rodzajami gniazd pod względem różnego materiału budowlanego – trawa, glina, gałązki, korzonki i miejsca zamieszkania
2. Aktywizowanie wyobraźni i myślenia
3. Doskonalenie czynności manualnych
Cele operacyjne:– wie, jakie ptaki przylatują do nas z ciepłych krajów;
– potrafi opisać gniazdo bociana, jaskółki; 
– wie, z czego jest zbudowane;
– umie nazwać porę roku następującą po zimie;
– umie wymienić zwiastuny wiosny.
Forma pracy:– indywidualna;
– zbiorowa.
Metody pracy:– słowna – opowiadanie, zagadka, rozmowa;
– oglądowa – pokaz;
– czynna – ćwiczenia dramowe.
Pomoce:ilustracje gniazd ptaków przylatujących do nas po zimie – bociana, jaskółki, plastelina lub glina, tworzywo przyrodnicze – mech, gałązki, piórka, trawa sucha, słoma itp.;

Przebieg zajęcia:

1. Rozmowa na temat  zbliżającej się pory roku i zmian w przyrodzie zachodzących o tej porze roku.

2. Pokaz ilustracji z gniazdami – bociana, jaskółki, wróbla, skowronka. Omówienie budowy gniazd, różnorodności materiałów przyrodniczych, z których ptaki je budują. 

3. Praca przy stolikach – lepienie z plasteliny i przyniesionych materiałów przyrodniczych gniazdka dla wybranego ptaka. 

4. Omówienie wykonanych prac, pochwała dzieci za staranną pracę. 

5. Uporządkowanie sali i stolików. 

6. Zabawa ruchowa do piosenki „Lata ptaszek„.