Konspekt do zajęć z mowy w grupie 5 – latków

 

Prowadząca:Aleksandra Pietrzak
Tematyka kompleksowa:Jak przygotowują się zwierzęta do zimy – wiewiórka
Temat zajęć:Słuchanie opowiadania nauczycielki na podstawie utworu J. Kucharskiego pt. „Klatka dla wiewiórki
Cel ogólny:Poznanie środowiska, w którym żyje wiewiórka
Cele pośrednie:1. Wdrażanie do uważnego śledzenia akcji opowiadania.
2. Zachęcanie dzieci nieśmiałych do wypowiedzi.
3. Kształcenie logicznego myślenia poprzez ustalanie faktów przyczynowo – skutkowych.
4. Kształtowanie emocjonalnej więzi z przyrodą.
Cele operacyjne:– potrafi opisać wygląd wiewiórki;
– wie, czym się żywi wiewiórka; 
– wie, jakie przygotowania robi wiewiórka przed zimą;
– potrafi opowiedzieć o wydarzeniach, które wystąpiły w opowiadaniu;
– ustala fakty przyczynowo – skutkowe;
– potrafi nazwać uczucia jakie towarzyszyły wiewiórce i bohaterowi opowiadania; 
– umie opisać środowisko, w którym żyje wiewiórka; 
– wie, jak należy postępować ze zwierzętami;
Forma pracy:zbiorowa jednolita
Metody pracy:– słowna – opowiadanie, zagadka, rozmowa;
– oglądowa – pokaz;
– czynna – ćwiczenia dramowe;
Środki dydaktyczne:ilustracje wiewiórki, ilustracje do opowiadania;

Przebieg zajęcia:

I Część wstępna

1. Przywitanie

2. Wprowadzenie do zajęć przez zagadkę:
Mam rude futerko,
w małej dziupli mieszkam.
Lubię łuskać szyszki
lub chrupać orzeszki.

Opisanie wyglądu wiewiórki na podstawie ilustracji i wiadomości zdobytych na poprzednich zajęciach.

3. Wysłuchanie opowiadania pt. „Klatka na wiewiórkę”.

4. Próby opowiadania, na podstawie ilustracji i przy pomocy nauczycielki, wydarzeń w opowiadaniu.

5. Zabawa pt. „Wiewiórki„.

6. Próby określania uczuć jakie odczuwał bohater opowiadania i wiewiórka.

7. Ćwiczenia dramowe – przedstawienie mimiką twarzy, gestem uczuć chłopca: żal, bezradność, zaskoczenie, radość, wzruszenie i wiewiórki: strach, przerażenie. Zachęcenie rodziców do tych ćwiczeń dramowych.

8. Zakończenie zajęcia – podsumowanie i wdrażanie do chronienia przyrody.