Konspekt zajęcia w grupie dzieci 6 – letnich

 

Prowadząca:Katarzyna Gułaj
Temat zajęcia:Wiosenne zagadki – wykorzystanie własnych spostrzeżeń, przeżyć i zdobytych wiadomości.
Cele ogólne:1. Kształtowanie myślenia abstrakcyjnego.
2. Rozwijanie wrażliwości słuchowej oraz doskonalenie analizy i syntezy słuchowo – wzrokowej.
3. Utrwalenie poznanych cyfr i doskonalenie sprawności manualnych.
4. Wdrażanie dzieci do przestrzegania zawartych umów.
Cele operacyjne:– rozpoznaje piosenkę na podstawie fragmentu melodii;
– potrafi przeanalizować tekst zagadki i podać jej rozwiązanie; 
– układa wyrazy z liter alfabetu ruchomego; 
– potrafi samodzielnie ułożyć tekst zagadki do wybranego obrazka;
– potrafi rozpoznać głos nagrany na taśmę magnetofonowa;
– doskonali sprawność aparatu artykulacyjnego;
– łączy w kolejności symbole graficzne liczb 1 – 9;
– ilustruje ruchem treść piosenki;
– przestrzega zawarte umowy.
Metody:– czynna – zadania stawiane do wykonania, ćwiczenia utrwalające;
– słowna – rozmowa, zagadki, objaśnienia, umowy;
– oglądowa – ilustracja, zagadki, utwory muzyczne.
Środki dydaktyczne:Magnetofon, alfabet ruchomy, obrazki, kredki, karton (dla każdego dziecka), wzory znaków literopodobnych, strój wiosny, konewka.

Przebieg zajęcia

1. Wprowadzenie i zajęcie miejsc przez dzieci. Dzieci maszerują i siadają przed tablicą. Nauczycielka informuje co będziemy robić na zajęciu – odgadywać różne zagadki.

2. Zagadki muzyczne:
– fragment piosenki wiosennej („Wiosna tuż, tuż) – dzieci maja podać tytuł lub początkowe słowa;
– fragment drugiej piosenki („Wiosenne roztopy”) – dzieci maja zaśpiewać I zwrotkę piosenki;

3. Zagadki słowne:
Nauczycielka informuje, że będą rozwiązywać inne zagadki. Zawiera umowę z dziećmi – po wysłuchaniu każdej zagadki do końca, będą kolejno zgłaszały się i odpowiedzi podawały po cichu (na ucho). Wybrane dziecko wybiera spośród leżących na stoliku obrazków ten, który stanowi odpowiedź do danej zagadki i przyczepia do tablicy.

Granatowy fraczek, biała kamizelka.
Przed okienkiem krąży ptaszyna niewielka (jaskółka)

Zobaczysz je wiosną, gdy na wierzbie rosną.
Srebrne futra maja, jak sie nazywają? (bazie kotki)

Nogi ma czerwone, chude jak patyki,
a po nasze żaby przybył aż z Afryki (bocian)

Przez śnieg sie odważnie przebijam,
mróz nawet mnie nie zatrzyma.
Mam listki zielone jak wiosna,
a dzwonek mam biały jak zima (przebiśnieg)

– Odpowiedzi do następnych zagadek będziecie układać z liter alfabetu ruchomego:

Pomyśl, a odgadniesz łatwo, bo łatwa to sprawa.
Głos krzyczącej wrony, albo lodu kawał (kra)

Kopie w ziemi korytarze, sypiąc kopce z piasku.
Można nazwać go górnikiem, choć nie nosi kasku (kret)

Stoją sobie rzędem pośrodku ogrodu,
kolorowe domki zawsze pełne miodu (ule)

4. Układanie zagadek przez dzieci.
Nauczycielka umieszcza na tablicy obrazki: żaba, fiołki, skowronek, kaczence, kurczątko; zachęca dzieci, by każde wybrało sobie obrazek, do którego ułoży zagadkę.

5. Zagadki dźwiękowe i ćwiczenia ortofoniczne
– odgłos deszczu, – świergot ptaków, – pianie koguta, (z taśmy magnetofonowej). Czyje to głosy? 
Między kolejnymi zagadkami dźwiękowymi – ćwiczenia ortofoniczne ilustrowane ruchem:
– w przysiadzie powtarzamy: kap, kap, kap z równoczesnym pukaniem palcami o podłogę;
– powtarzamy: ćwir, ćwir i wykonujemy drobne podskoki obunóż;
– wołają: kukuryku z równoczesnym odchyleniem ramion do tyłu i głową uniesioną do góry;

6. Zagadka rysunkowa
Kartony, na których znajdują się punkty w dwóch kolorach: czerwonym i czarnym. Punkty oznaczone są cyframi 1 – 9. Należy połączyć punkty czerwone, a następnie czarne od 1 do 9. Linie wykropkowaną – połączyć linią ciągłą. Podać nazwę powstałego rysunku (motyl). Skrzydła motyla ozdobić wzorami literopodobnymi.

7. Zabawa przy piosence „Ogródek Bartoszka”
– wybranie chłopca – Bartoszka (który trzyma konewkę);
– wybranie dziewczynki – rola Wiosny (ubiera kolorowa spódniczkę, wianek, bukiet kwiatów);
Inscenizacja treści piosenki.

8. Podziękowanie za wspólną zabawę.