Konspekt zajęcia w grupie dzieci 6 – letnich

 

Prowadząca:Katarzyna Gułaj
Temat zajęcia:Wypowiadanie się (ekspresja słowna i plastyczna) na temat treści wiersza A. Onichimowskiej pt. „Pole
Cele ogólne:1. Utrwalanie wiadomości o porach roku.
2. Zachęcanie do wypowiadania się na temat poznanego utworu, ekspresyjnego wyrażania własnymi słowami jego treści.
3. Bogacenie dziecięcych przeżyć estetycznych i uwrażliwianie na siłę artystycznego wyrazu.
4. Rozwijanie myślenia językowego dziecka, budzenie zainteresowania słownictwem.
5. Budzenie opiekuńczego stosunku do przyrody w okresie wiosny.
Cele operacyjne:– potrafi przeanalizować tekst zagadki i podać jej rozwiązanie;
– słucha wiersza i chętnie wypowiada się na jego temat;
– wie, w jaki sposób zgodnie z tekstem pokazać wiosnę;
– potrafi wyjaśnić wyrażenie: kolorowe piegi kwiatów;
– potrafi ruchem przedstawić pory roku;
– wykonuje kalendarz wskazujący pory roku;
– potrafi rozwiązać zagadki odnoszące się do treści wiersza;
– próbuje ułożyć własny tekst – wierszyk lub opowiadanie;
– odszukuje w rozsypance wyrazów: pole, las.
Metody:– czynna – zadań stawianych dziecku;
– słowna – rozmowa, instrukcja, objaśnienia;
– poglądowa – pokaz.
Forma:– praca z całą grupą;
– praca indywidualna.
Pomoce:plansze, kalendarz, kredki, farby plakatowe, ilustracja do treści zagadki.

Przebieg zajęcia

1. Organizacja dzieci – wprowadzenie do tematu zagadką

Jestem ojcem czterech dam
każda z nich inne dary niesie wam.
Pierwsza trawy zielone,
Druga kolorowe kwiaty w wazonie.
Trzecia deszcze i pluchy,
A czwarta ciepłe kożuchy.
Imiona mych córek z pewnością znacie
A jakie imię mnie dacie? (Rok)

2. Rozmowa z dziećmi na temat zagadki.

3. Zapoznanie z treścią wiersza „Pole”

Wiosną pole jest zielone.
Kiedy słońce zaczyna przypiekać
wyskakują na nim kolorowe piegi kwiatów.
Potem żółknie i szarzeje
i można je narysować samym ołówkiem,
bez pomocy kredek.
A zimą pole, to czysta kartka papieru.

4. Rozmowa z dziećmi na temat wysłuchanego wiersza:
– w jaki sposób, zgodnie z tekstem pokazać wiosnę?
– co znaczy „kolorowe piegi kwiatów” – jak to przedstawić, do jakiej pory roku odnosi się ten fragment?
– dlaczego pole potem można rysować samym ołówkiem, o której porze roku mówi się tak w wierszu?
– co zrobimy z ostatnia kartką – jaka propozycje znajdujemy w wierszu?
– jak można ruchem przedstawić dane pory roku?
– zrobimy kalendarz trochę inny od zwyczajnego, wg wskazówek zawartych w wierszu;
– na ile części trzeba podzielić karton, co będzie wskazywał nasz kalendarz?
– jakie kredki, farby będą potrzebne do kolejnych kart?

5. Dzieci przystępują do wykonania kalendarza ( zespół I – przy stolikach kredkami, zespół II – przy sztalugach farbami).

6. Wspólna ocena prac.

7. Próby rozwiązania zagadek odnoszących się do treści wiersza:
– jakie kredki czuja się najlepiej wiosną?
– które kredki mogą odpoczywać latem?
– które kredki najwięcej pracy mają jesienią?
– co mogą robić kredki zimą?

8. Z odpowiedzi na zagadki dzieci próbują ułożyć własny tekst, wierszyk lub opowiadanie.

9. Wstawienie kalendarza do kącika przyrody.

10. Wyszukanie z rozsypanki wyrazów: pole, las.

11. Zakończenie zajęcia piosenką o tematyce wiosennej.