Konspekt zajęcia w grupie dzieci 6 – letnich

 

Prowadząca:Katarzyna Gułaj 
Temat zajęcia:Inspirowanie samodzielnego czytania z wykorzystaniem wiersza H. Szayerowej „Na łące
Cele ogólne:1. Doskonalenie umiejętności czytania, dobre zrozumienie czytanego tekstu jako warunek prawidłowego wykonania zadania i możliwości udziału w zabawie.
2. Właściwa interpretacja znaków interpunkcyjnych: kropka, przecinek, wykrzyknik, pytajnik.
3. Zachęcanie do wzajemnej pomocy w napotkanych trudnościach – nie wyręczanie kolegi.
4. Podkreślenie piękna wiosennej przyrody.
Cele operacyjne:– potrafi przeanalizować tekst zagadki i podać jej rozwiązanie;
– swobodnie wypowiada się na określony temat; 
– czyta ze zrozumieniem; 
– wie, co oznaczają znaki interpunkcyjne: kropka, przecinek, wykrzyknik i pytajnik; 
– przedstawia ruchem mieszkanca łąki.
Metody:– słowne – rozmowa, recytacja wiersza; 
– czynne – zadań do wykonania.
Formy:praca z całą grupą.
Środki dydaktyczne:kartki z tekstem dla każdego dziecka.

Przebieg zajęcia

1. Organizacja dzieci – wprowadzenie do tematu: wiersz jako zagadka

Po czym biedronkę poznamy?
Po czerwonym płaszczyku zawsze tym samym,
po czarnych kropkach, 
po nogach w czarnych rajstopkach.
Słusznie żuki mówią o biedronce,
że najładniej się ubiera
na całej……(łące).

2. Rozmowa z dziećmi nt. obserwacji przyrodniczych na łące.

3. Zabawa ruchowa „Kto to?” – przedstawiamy ruchem mieszkańców łąki.

4. Podział dzieci na dwa zespoły o odmiennych zdaniach (dzieci podchodzą do koszyka i wyciągają dla siebie list).
Jeden zespół otrzymuje kartki, na których znajduje się krótki tekst zakończony pytaniem. Drugi zespół otrzymuje kartoniki, który jest odpowiedzią na pytanie postawione przez kolegę (koleżankę) – kartoniki przygotowane imiennie dla każdego dziecka – dostosowane do poziomu umiejętności dzieci. wyjaśnienie na czym będzie polegać zabawa – określenie, kto ma początek opowiadania, a które dzieci będą szukały odpowiedzi na nie.

5. Zachęcenie dzieci, aby każde cichutko przeczytało swój tekst i zastanowiło się, czy wszystko dobrze zrozumiało (w wypadku wątpliwości dzieci mogą prosić kolegę, bądź nauczyciela o pomoc).

6. Ponowne przeczytanie tekstu i rozpoczęcie zabawy „Szukam swojej pary”.

  • Mama zabrała synka na spacer. Tomek spaceruje boso koło stawu. Co robi mama?

Mama zrywa kolorowe bratki i stokrotki.

  • Tu lata lekki motylek. O, jaki ładny motylek! Ten motyl to cytrynek. A tam koło ula lata osa. Jaka to osa?

Osa jest malutka. Druga osa jest na bratku, a tamta na stokrotce.

  • To młoda trawa i kolorowe motyle. A co leci wysoko?

Tam wysoko leci samolot i lata skowronek.

  • Jest ładna pogoda. Koło stawu wyrosła młoda trawa. Stoi tam bocian. Tomek łapie bociana. O! bocian odleciał! Co robi Tomek?

Tomek teraz łapie motyla.

  • Za stawem jest pole. Co stoi na polu?

Na polu stoi wysoka topola. Wysoko lata skowronek.

  • Mama zawołała Tomka. Co mu dała?

Mama dała Tomkowi lizaka.

7. Podziękowanie za udział w zabawie: podkreślenie jak ważna jest umiejętność czytania.