Konspekt zajęcia z zakresu poznawania przyrody w grupie 6 – latków

 

Prowadząca:Bogusława Wójcik
Temat zajęć:Jakie rośliny i zwierzęta można spotkać wiosną w ogrodzie?
Temat kompleksowy:Wiosna w ogródku
Cel ogólny:Wzmocnienie więzi ze środowiskiem przyrodniczym, uwrażliwianie na piękno przyrody wiosną
Cele pośrednie:1. Rozwijanie opiekuńczości w stosunku do przyrody.
2. Zwalczanie przesądów i uprzedzeń dzieci w stosunku do niektórych zwierząt (dżdżownica, żaba).
3. Rozwijanie myślenia.
4. Kształtowanie wyobraźni, percepcji wzrokowej i słuchowej, wdrażanie do dokładnej obserwacji.
5. Zwiastuny wiosny – pierwsze wiosenne kwiaty i zwierzęta, w tym owady i ich rola w przyrodzie.
6. Wygląd i budowa tulipana, jego rozwój.
Cele szczegółowe:– umie rozwiązać zagadki o tematyce wiosennej;  
– wie, jakie rośliny i zwierzęta można spotkać na łące wiosną;
– umie opowiedzieć ilustrację;
– nadaje tytuł ilustracji;
– odczytuje napisy z nazwami zwierząt;
– zna przysłowie o kwietniu;
– potrafi opowiedzieć treść wiersza;
– odczytuje napisy z nazwami roślin i kwiatów;
– określa kształt, kolor i twardość nasion;
– zna podstawowe części budowy rośliny; 
– wie, że kwiaty rosną z nasion lub cebulek.
Forma pracy:– indywidualna;
– grupowa.
Metody pracy:– słowna – zagadki, wiersz, rozmowa, wyjaśnienia;
– czynna – zadań stawianych do wykonania; 
– oglądowa – praca z ilustracją, obrazami naturalnymi, obserwacj.
Pomoce:ilustracja ogródka w przekroju, napisy, znaczki rozpoznawcze – kwiaty w 4 kolorach, krążki, kaseta magnetofonowa z muzyką, nasiona, tacki, lupy, tulipan wyhodowany w doniczce, tulipan z korzeniem.

Przebieg zajęcia:

1. Dzieci siedzą przed zasłoniętą ilustracją, nauczycielka odsłania kolejne części: motyla, biedronki, osy, kreta, żaby, kwiatów. Gdy dzieci mają kłopoty z odgadnięciem co przedstawia obrazek, nauczycielka mówi zagadki:

Skrzydełka mam jak płatki, choć sam nie jestem kwiatem
i nad kwiatami w słońcu, fruwam wesoło latem (motyl)

Lata nad łąką w czerwonek kapotce,
a na tej kapotce jest kropka przy kropce (biedronka)

Mieszka w lesie, w sadzie, w ogrodzie
lata, brzęczy i bzyka, a każdy jej unika (osa)

Mam futerko aksamitne, mam jak łopaty nóżki.
Wędruję w głębi ziemi przez ciemne, długie dróżki.

Mam bardzo małe oczy, nie widzę prawie wcale
lecz w ciemnych korytarzach ruszam się doskonale (kret)

Nie chodzą lecz skaczą, nad stawem mieszkają,
gdy wieczór zapada na głosy śpiewają (żaby)

Nadchodzi po zimie, znasz dobrze jej imię.
Kroczy w kwiatów pąkach i w promieniach słonka (wiosna)

2. Dzieci odgadują co przedstawia odsłonięta część obrazka, rozwiązują zagadki.

3. Wyjaśnienie przez nauczycielkę jakie jest znaczenie danych zwierząt, owadów i roślin w przyrodzie. Dzieci uzupełniają i wzbogacają wiadomości.

4. Omówienie co przedstawia ilustracja, jaką porę roku?

5. Nadanie tytułu ilustracji przez dzieci. Nauczycielka wybiera odpowiedni z tytułów, np. „Wiosna na łące”.

6. Przyporządkowanie napisów zwierząt pod właściwymi obrazkami.

7. Nauczycielka nawiązuje do przysłowia o miesiącu kwietniu „Kwiecień plecień, bo przeplata trochę zimy, trochę lata”.

8. Recytacja wiersza A. Szydłowskiej – Szczecińskiej pt. „Kwiecień”.

Kwiecień, plecień, to przeplata, 
co przeplata? Ano właśnie…
Kwiecień wcale nie przeplata
ani zimy, ani lata.
Lecz jeżeli wiedzieć chcecie
to pan Kwiecień wieńce plecie!
Od stokrotek zaczyna –
w białych strzępiastych kryzach,
żółte forsycje wplata,
a dalej – 
pachnących fiołków dodaje.
Są tam jeszcze narcyzy, pierwiosnki
i zawilce, żonkile,
ciche bratki
i podbiały i jaskry.

9. Omówienie treści wiersza oraz kwiatów jakie występowały w wierszu.

10. Czytanie napisów – nazw kwiatów i umieszczenie ich na dużej ilustracji pod obrazkami tych kwiatów.

11. Zabawa ruchowa „Kwiaty na grządce”.
Dzieci otrzymują emblemat kwiatka i tańczą przy muzyce w ogrodzie. Gdy muzyka cichnie, szukają swojego miejsca na grządce wg barwy płatków (4 kolory) i wg liczby płatków (3 – 8) miejsca w szeregu.

12. Zajęcia w grupach. Dzieci siadają przy stoliczkach i oglądają przygotowane na tackach nasiona kwiatów (bez lupy i pod lupą). Określają kształt, kolor, twardość nasion, używając przymiotników np. okrągłe, podłużne, twarde, gładkie itp.

13. Powrót na dywan i pokaz przez nauczycielkę tulipana. Objaśnienie podstawowych części budowy rośliny (część podziemna i nadziemna) oraz jaj rozwojem. Zapoznanie z funkcją korzeni, łodygi, liści i kwiatu, budową kwiatu.

14. Wyjście na działkę przedszkolną i wysiew nasion oraz cebulek kwiatów na grządkach.