Konspekty

 

1. Konspekt zajęcia w grupie 5 – latków na temat: 
Słuchanie opowiadania nauczycielki na podstawie utworu M. Krala „Plama na książce”

2. Konspekt zajęcia w grupie 5 – latków na temat: 
Słuchanie opowiadania nauczycielki na podstawie utworu J. Kucharskiego pt. „Klatka dla wiewiórki”

3. Konspekt zajęcia w grupie 5 – latków na temat: 
Gniazdo dla ptaszka

4. Konspekt zajęcia w grupie 6 – latków na temat: 
Jakie rośliny i zwierzęta można spotkać wiosną w ogrodzie?

5. Konspekt zajęcia w grupie 6 – latków na temat: 
Wielka tajemnica małego nasionka

6. Konspekt zajęcia w grupie 6 – latków na temat: 
Skąd biorą się motyle – zapoznanie z kolejnymi fazami cyklu rozwoju motyla w oparciu o tekst wiersza pt. „Motyl”.

7. Konspekt zajęcia w grupie 6 – latków na temat: 
Na łące – inspirowanie samodzielnego czytania z wykorzystaniem wiersza H. Szayerowej „Na łące”

8. Konspekt zajęcia w grupie 6 – latków na temat: 
Wiosenne zagadki – wykorzystanie własnych spostrzeżeń, przeżyć i zdobytych wiadomości

9. Konspekt zajęcia w grupie 6 – latków na temat: 
Wypowiadanie się (ekspresja słowna i plastyczna) na temat treści wiersza A. Onichimowskiej pt. „Pole”

10. Konspekt zajęcia w grupie 6 – latków na temat: 
„Zabawy z kotkami”- klasyfikowanie przedmiotów ze względu na dwie cechy równocześnie.