Współpraca ze środowiskiem

 

Nasze przedszkole współpracuje z wieloma instytucjami:

Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Szadku

Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Szadku

Miejska Gminna Biblioteka Publiczna w Szadku

Szkoła Podstawowa w Szadku

Ochotnicza Straż Pożarna w Szadku

Policja w Szadku

Dom Opieki Społecznej w Przatówku

Środowiskowy Dom Pomocy w Przatówku