PAŹDZIERNIK

Idzie jesień …przez ogród i sad
Rozpoznawanie owoców i warzyw za pomocą zmysłów

Idzie jesień …do zwierząt
Poznawanie sposobów przygotowania się zwierząt do zimy

Co z czego otrzymujemy
Zapoznanie z produktami otrzymywanymi z gliny i piasku

Idzie jesień z..z deszczem
Poznawanie pogody która jest późną jesienią


WRZESIEŃ

To jestem ja
Tworzenie sytuacji edukacyjnych ułatwiających dzieciom poznawanie siebie.


Nasz kodeks grupowy
Ustalenie zasad zachowania obowiązujących w przedszkolu oraz rozumienie konieczności ich przestrzegania.

Moja droga do przedszkola
Kształtowanie właściwych nawyków w zakresie prawidłowego ,bezpiecznego uczestniczenia w ruchu drogowym.

Idzie jesień..przez las ,park
Obserwowanie zmian zachodzących w przyrodzie jesienią i przyporządkowanie ich do określonej pory roku.