Marzec

I. Jaka pogoda jest w marcu?

Zwrócenie uwagi na nagłe zmiany pogody charakterystyczne dla wczesnej wiosny, określanie pogody i nazywanie zjawisk atmosferycznych charakterystycznych dla przedwiośnia.

II. i III Po czym można poznać, że nadchodzi wiosna?

Zapoznanie z charakterystycznymi cechami wczesnej wiosny, zapoznanie z pierwszymi ptakami przylatującymi na wiosnę do Polski, zapoznanie z pierwszymi wiosennymi kwiatami.

IV. Z czego to jest zrobione?

Utrwalenie wiadomości na temat wybranych zawodów i pochodzenia wybranych produktów.

V. Czego potrzebują zwierzęta?

U uwrażliwianie dzieci na potrzeby zwierząt;wzbogacenie wiedzy na temat zwierząt żyjących na wsi, polu, lesie.

Luty

I. Kim będę, gdy dorosnę?

Stwarzanie okazji do poznawania różnych zawodów; doskonalenie wiedzy na temat różnych zawodów. Poznawanie wybranych urządzeń gospodarstwa domowego wykorzystywanych dawniej i dziś; zwrócenie uwagi na przestrzeganie zasad bezpieczeństwa podczas korzystania z urządzeń elektrycznych.

II. Jaka jest moja ulubiona baśń?

Budzenie zainteresowania literaturą dla dzieci. Kształtowanie świadomości na temat książki jako źródła wiedzy. Poznanie zawodu bibliotekarza, rozumienie konieczności przestrzegania zasad zachowania się
w bibliotece oraz szanowania książek.

III. Gdzie mieszka sztuka?

Pobudzanie aktywności i ekspresji twórczej; rozwijanie ciekawości poznawczej. Poznawanie dzieł wielkich malarzy i wypowiadanie się na ich temat.

IV. Kiedy żyły dinozaury?

Zdobywanie informacji na temat dinozaurów. Poznanie pracy paleontologa.

Styczeń

I. Skąd wiem, że mija czas?

Poznawanie zwyczajów związanych z witaniem nowego roku. Poznawanie rodzajów przyrządów do odmierzania czasu.

II. Kto dokarmia zimą zwierzęta?

Rozumienie konieczności dokarmiania ptaków w okresie zimowym. Doskonalenie wiedzy na temat dokarmiania zwierząt zimą. Obserwowanie zmian zachodzących w przyrodzie zimą; zwracanie uwagi na koloryt i piękno przyrody w zimowej szacie.

III. Za co kocham moje babcie i moich dziadków?

Zachęcanie do sprawiania przyjemności bliskim. Stosowanie form grzecznościowych względem siebie, a także osób dorosłych w każdej sytuacji

IV. Za jaką postać przebiorę się na bal?

Zapoznanie z tematyką dotyczącą karnawału. Uczestniczenie w zabawach rytmicznych i ruchowych

Grudzień

I. Który żywioł jest najważniejszy?

Zapoznanie z żywiołami: powietrze, ogień, woda, ziemia.

II. Co cieszy Mikołaja?

Poznawanie tradycji, sprawianie niespodzianek najbliższym.

III. Jakie sporty uprawiam zimą?

Poznawanie i przestrzeganie zasad bezpieczeństwa podczas zabaw zimą. Poznanie sportów zimowych.

IV. O czym w święta każdy z nas pamięta?

Poznanie tradycji związanych ze świętami Bożego Narodzenia. Zapoznanie ze zwyczajem składania życzeń świątecznych i wysyłania kart z życzeniami.

Listopad

I. Jakie są moje obowiązki?

Poznawanie obowiązków poszczególnych członków rodziny;

zachęcenie do pomagania rodzicom w wykonywaniu domowych obowiązków.

II. Co powinien wiedzieć każdy Polak?

Poznawanie symboli narodowych: flagi, godła, hymnu narodowego.

III. Jaki jest mój kraj?

Budzenie poczucia tożsamości narodowej poprzez poznawanie wybranych polskich legend, zapoznanie
z elementami miejscowego folkloru.

III. Gdzie można zobaczyć Małą Niedźwiedzicę i Wielką Niedźwiedzicę?

Poznawanie wyglądu i nazw planet Układu Słonecznego.

Październik

I. Jak jesienią dbać o zdrowie ?

Kształtowanie właściwych nawyków żywieniowych.

Zapoznanie z pracą wykonywaną przez lekarza. Rozwijanie orientacji przestrzennej.

II. Kto może być nauczycielem?

Poznawanie czynności, jakie wykonują osoby z najbliższego otoczenia, nazywanie narzędzi pracy, zwrócenie uwagi na ubiór tych osób.

III. W co się bawi z nami jesienny wiatr?

Obserwowanie zmian zachodzących w przyrodzie późną jesienią, występujących zjawisk atmosferycznych np. padającego deszczu; zbieranie owoców drzew, wzbogacanie nimi kącika przyrody; obserwowanie w sposób bezpośredni zmian zachodzących w przyrodzie.

IV. Jaki plan na jesień mają zwierzęta?

Poznawanie jesiennych zwyczajów wybranych zwierząt.

Wrzesień

1. Co słychać w przedszkolu ?

Zachęcenie do udziału w aktywnościach rozwijających umiejętności komunikacyjne, do stosowania przyjętych reguł zachowania w różnych sytuacjach dnia codziennego.

2. Jak być bezpiecznym ?

Poznawanie i przestrzeganie zasad bezpieczeństwa. Zapoznanie z wyposażeniem apteczki pierwszej pomocy i sytuacjami, w których wykorzystuje się apteczkę.

3. Jakie są moje supermoce ?

Kształcenie umiejętności dostrzegania swoich mocnych stron. Rozwijanie umiejętności określania cech przedmiotów, poznawanych wielozmysłowo.

4.Co się zmienia jesienią ?

Obserwowanie środowiska przyrodniczego; zwracanie uwagi na dominującą kolorystykę, zmiany, jakie zachodzą w przyrodzie. Rozpoznawanie i nazywanie wybranych warzyw; rozróżnianie ich za pomocą wzroku, dotyku, smaku, zapachu.