Wrzesień

1. Co słychać w przedszkolu?

2. Jak być bezpiecznym?

3. Jakie są moje supermoce ?

4.Co się zmienia jesienią?


• rozwijanie mowy,
• utrwalenie znaczków rozpoznawczych,
• dekodowanie symboli, ustalenie kodeksu grupowego,
• rozwijanie sprawności fizycznej,
• rozwijanie umiejętności klasyfikowania,
• rozwijanie kompetencji społecznych, rozwijanie mowy,
• rozwijanie umiejętności plastycznych,
• rozwijanie mowy, poznawanie ogólnych zasad bezpieczeństwa,
• rozwijanie słuchu fonematycznego,
• rozwijanie umiejętności klasyfikowania na podstawie jednej cechy –
  kształtu; nazywanie figur geometrycznych,
• rozwijanie dykcji i artykulacji podczas śpiewu,
• rozwijanie percepcji słuchowej,
• poznawanie ogólnych zasad bezpieczeństwa,
• rozwijanie mowy, poznawanie ogólnych zasad bezpieczeństwa,
• rozwijanie myślenia logicznego,
• rozwijanie dykcji i artykulacji podczas śpiewu,
• rozwijanie mowy, rozwijanie inteligencji emocjonalnej,
• dążenie do zrozumienia własnej indywidualności,
• zapoznanie ze środowiskiem przyrodniczym; zapoznanie z oznakami jesieni,
• poznanie cech prostokąta,
• rozwijanie śmiałości i swobody ruchów podczas działań,
• rozwijanie mowy, przypomnienie oznak jesieni,
• rozwijanie aktywności badawczej.