CZERWIEC

Niby tacy sami ,a jednak inni.
*Rozwijanie mowy
*kształtowanie postawy tolerancji w stosunku do dzieci niepełnosprawnych
Wakacyjne podróże
*Zapoznanie z kontynentami oraz z globusem –kulistym modelem Ziemi
*Poznawanie wybranych regionów Polski
Pożegnania nadszedł czas
*Pocieszajki dla maluszków
*Zachęcanie do wspomnienia pobytu w przedszkolu
*Rozwijanie koncentracji uwagi podczas działań
Projekt .Zabawki ekologiczne
8Rozwijanie zasobu słownictwa związanego z ekologią.

MAJ


Moja miejscowość mój region
* Wskazywanie różnic między wsią a miastem
* Zapoznanie z herbem swojej miejscowości

Moja ojczyzna
* Poznanie historii Warszawy
* Zapoznanie z wyglądem mapy Polski

Łąka w maju
* Zapoznanie ze zwierzętami żyjącymi na łące oraz z rosnącymi tam roślinami
* Obserwowanie roślin i zwierząt w naturalnym środowisku

Święto rodziców
* Zachęcanie do sprawiania bliskim przyjemności


KWIECIEŃ


Wiosenne powroty

  poznawanie nazw ptaków

• rozwijanie umiejętności dokonywania analizy i syntezy słuchowej słów

• rozpoznawanie i nazywanie poznanych liter

• rozwijanie koordynacji wzrokowo-ruchowej


Wielkanoc

poznawanie zwyczajów wielkanocnych,

• rozwijanie umiejętności dokonywania analizy i syntezy słów,

• rozwijanie koordynacji ruchowo-wzrokowej


Wiosna na wsi

• poznawanie zwierząt z wiejskiego podwórka

• rozwijanie umiejętności analizy i syntezy słuchowej

 • rozpoznawanie i nazywanie poznanych liter


Strażnicy przyrody

    rozwijanie mowy

 • kształtowanie postaw proekologicznych

 • rozwijanie analizy i syntezy słuchowej


MARZEC

Zwierzęta z dżungli i sawanny
rozpoznanie z wybranymi zwierzętami egzotycznymi
rozwijanie mowy

Zwierzęta dżungli i sawanny
Rozwijanie umiejętności dokonywania analizy i syntezy słuchowej
Poznawanie zachowania się różnych zwierząt

W marcu jak w garncu
poznawanie zjawisk charakterystycznych dla przedwiośnia
Dostrzeganie zmian zachodzących w przyrodzie

Wiosenne przebudzenie
poznawanie zwyczajów związanych z pożegnaniem zimy
utrwalenie oznak wiosny

LUTY

STYCZEŃ

GRUDZIEŃ

JAK WYGLĄDAŁ ŚWIAT PRZED MILIONY LAT
poznawanie wyglądu i nazw wybranych dinozaurów
rozwijanie mowy


IDZIE ZIMA ZE ŚNIEGIEM
zapoznanie z oznakami nowej pory roku
zachęcanie do uczestnictwa w zabawach badawczych


IDĄ ŚWIETA
zapoznanie z tradycjami Bożego Narodzenia
rozwijanie wrażliwości fonemowej


PROJEKT PRZYJAŹŃ

zapoznanie z pojęciem przyjaźń


LISTOPAD

MOJA RODZINA
budzenie szacunku dla rodziców za to co dają dzieciom
rozwijanie mowy


MÓJ DOM
rozwijanie umiejętności liczenia i szeregowania
rozwijanie koordynacji wzrokowo-ruchowej


MOJE PRAWA I OBOWIĄZKI
uświadomienie dzieciom ich praw
rozwijanie mowy

MOJE ZDROWIE I BEZPIECZEŃSTWO
zachęcanie do zdrowego stylu życia
rozwijanie słuchu fonematycznego


PAŹDZIERNIK

Idzie jesień …przez ogród i sad
Rozpoznawanie owoców i warzyw za pomocą zmysłów

Idzie jesień …do zwierząt
Poznawanie sposobów przygotowania się zwierząt do zimy

Co z czego otrzymujemy
Zapoznanie z produktami otrzymywanymi z gliny i piasku

Idzie jesień z..z deszczem
Poznawanie pogody która jest późną jesienią


WRZESIEŃ

To jestem ja
Tworzenie sytuacji edukacyjnych ułatwiających dzieciom poznawanie siebie.


Nasz kodeks grupowy
Ustalenie zasad zachowania obowiązujących w przedszkolu oraz rozumienie konieczności ich przestrzegania.

Moja droga do przedszkola
Kształtowanie właściwych nawyków w zakresie prawidłowego ,bezpiecznego uczestniczenia w ruchu drogowym.

Idzie jesień..przez las ,park
Obserwowanie zmian zachodzących w przyrodzie jesienią i przyporządkowanie ich do określonej pory roku.