Historia

 

Dzieje przedszkola w Szadku sięgają roku 1949. Pierwszą dyrektorką była p. Klara Jabłońska (1949-1975). W tym czasie przedszkole nie posiadało jeszcze własnego budynku i kilkakrotnie zmieniało lokum, przystosowując wydzielone pomieszczenia do potrzeb dzieci.

W 1972r. powstał Społeczny Komitet Budowy Przedszkola w Szadku. Dzięki ogromnemu zaangażowaniu ówczesnych władz oraz rodziców marzenie o przedszkolu z prawdziwego zdarzenia stało się rzeczywistością. Pod koniec 1975r. trzydzieści troje przedszkolaków wraz z nowopowołaną dyrektorką panią Krystyną Mielczarek przeprowadziło się do pięknych, pachnących jeszcze farbami sal nowego przedszkola. Z każdym rokiem dzieci do przedszkola przybywało. Chcąc sprostać zapotrzebowaniu w 1978r. został wykupiony sąsiadujący z przedszkolem budynek i utworzono w nim obok istniejących już oddziałów 4- i 5-latków oddział trzeci 3-latków. Z taką bazą lokalową przedszkole przetrwało do dzisiaj, choć w latach 1988-2000 posiadało jeszcze dwa oddziały 6-latków w lokalu Sieradzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej.

Obecnie do trzech oddziałów: 2,5-3; 3-4; i 5 -latków uczęszcza 75 dzieci.