Polisa NNW dzieci

 


2022/2023

Drodzy Rodzice

Zgodnie z Państwa decyzją podjętą podczas zebrania ogólnego Rodziców w dn. 01.09.2022r.
dzieci będą ubezpieczone w firmie Compensa.
Wybrany wariant dotyczy rocznej składki w wysokości 60zł.
Ubezpieczenie dobrowolne dziecka obejmuje 24 godziny tzn. nie tylko pobyt w przedszkolu,
ale również i w domu i dotyczy okresu od: 01.09.2022r. do 31.08.2023r.
Poniżej zamieszczamy istotne informacje związane z zakresem ubezpieczenia dzieci od następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW)
oraz link do zapłaty składki online.


Drodzy Rodzice

Zgodnie z Państwa decyzją podjętą podczas zebrania ogólnego Rodziców w dn. 01.09.2021r.
dzieci będą ubezpieczone w firmie Compensa.
Wybrany wariant dotyczy rocznej składki w wysokości 60zł.
Ubezpieczenie dziecka obejmuje 24 godziny tzn. nie tylko pobyt w przedszkolu,
ale również i w domu i dotyczy okresu od: 01.09.2021r. do 31.08.2022r.
Poniżej zamieszczamy istotne informacje związane z zakresem ubezpieczenia dzieci od następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW)
oraz link do zapłaty składki online. Istnieje również możliwość wpłaty gotówkowej u nauczycielki.