Kadra pedagogiczna

 

Elżbieta Gwiazda

dyrektor, nauczyciel dyplomowany

Ukończone dwa rodzaje Studiów Podyplomowych z zakresu Zarządzania Oświatą oraz kształcenia dorosłych Edukator-Moderator WDN.

Wychowaniem i nauczaniem licznej dziatwy przedszkolnej zajmuje się wykwalifikowana i otwarta na potrzeby dzieci kadra pedagogiczna w skład, której wchodzą:

 • Katarzyna Gułaj – nauczyciel dyplomowany
 • Aleksandra Pietrzak – nauczyciel dyplomowany
 • Bogusława Wójcik – nauczyciel dyplomowany
 • Bożena Teodorczyk – nauczyciel mianowany
 • Izabela Rakocińska – nauczyciel mianowany
 • Lidia Szymczak – nauczyciel mianowany
 • Anna Walczak – nauczyciel kontraktowy
 • Żanna Bralczyk – nauczyciel kontraktowy

Wszystkie nauczycielki posiadają wykształcenie wyższe na poziomie magisterskim i systematycznie podnoszą swoje kwalifikacje zawodowe poprzez udział w różnorodnych formach doskonalenia (studia podyplomowe, kursy, warsztaty, konferencje szkoleniowe) organizowane przez WODN w Sieradzu i Łodzi jak również inne ośrodki szkoleniowe oraz poprzez uczestniczenie w procesie WDN placówki.

Kadrę administracyjno-obsługową stanowi jedenastoosobowy zespół troszczący się o obsługę administracyjną, jakość posiłków, czystość sal i sprawność wszystkich urządzeń.
Należą do niego:

 • Jadwiga Herman – intendent
 • Anna Kostecka – kucharka
 • Grażyna Kraszewska – pomoc kucharki
 • Anna Markiewicz – pomoc nauczyciela
 • Aneta Duszyńska – woźna oddziałowa
 • Anna Niezgoda – woźna oddziałowa
 • Wiesława Jakubowska – woźna oddziałowa
 • Karolina Niewiadomska – pomoc nauczyciela
 • Renata Dobrzycka – inspektor do spraw BHP
 • Jacek Piecyk – informatyk
 • Marian Tomczyk – konserwator – palacz c.o.

To dzięki nim w przedszkolu jest ciepło, czysto i schludnie, przedszkolne posiłki smakują nawet niejadkom i nie straszne nam cieknące krany czy popsute zabawki – wszystko da się naprawić.