Kadra pedagogiczna

 

Elżbieta Gwiazda

dyrektor, nauczyciel dyplomowany

Ukończone dwa rodzaje Studiów Podyplomowych z zakresu Zarządzania Oświatą oraz kształcenia dorosłych Edukator-Moderator WDN.

Wychowaniem i nauczaniem licznej dziatwy przedszkolnej zajmuje się wykwalifikowana i otwarta na potrzeby dzieci kadra pedagogiczna w skład, której wchodzą:

w Szadku:

 • Katarzyna Gułaj – nauczyciel dyplomowany (wychowanie przedszkolne)
 • Aleksandra Pietrzak – nauczyciel dyplomowany (wychowanie przedszkolne)
 • Bogusława Wójcik – nauczyciel dyplomowany (wychowanie przedszkolne)
 • Bożena Teodorczyk – nauczyciel mianowany (wychowanie przedszkolne)
 • Izabela Rakocińska – nauczyciel mianowany (wychowanie przedszkolne)

w Hamentowie:

 • Karolina Niewiadomska – nauczyciel początkujący (wychowanie przedszkolne)
 • Renata Witaszewska – nauczyciel kontraktowy (wychowanie przedszkolne)
 • Małgorzata Herman – nauczyciel mianowany (wychowanie przedszkolne)
 • Edyta Lis – nauczyciel kontraktowy (wychowanie przedszkolne – obecnie przebywająca na urlopie macierzyńskim)

oraz specjaliści w Szadku i Hamentowie:

 • Marta Kubiak – nauczyciel początkujący (psycholog)
 • Małgorzata Herman – nauczyciel mianowany (pedagog specjalny)
 • Lidia Szymczak – nauczyciel mianowany (religia)
 • Żanna Bralczyk – nauczyciel mianowany (język angielski)
 • Anna Kucińska – nauczyciel dyplomowany (logopeda)
 • Emilia Pietrzak – nauczyciel dyplomowany (logopeda)
 • Anna Walczak – nauczyciel mianowany (logopeda – obecnie przebywająca na urlopie macierzyńskim)

Wszystkie nauczycielki posiadają wykształcenie wyższe na poziomie magisterskim i systematycznie podnoszą swoje kwalifikacje zawodowe poprzez udział w różnorodnych formach doskonalenia (studia podyplomowe, kursy, warsztaty, konferencje szkoleniowe) organizowane przez WODN w Sieradzu i Łodzi jak również inne ośrodki szkoleniowe oraz poprzez uczestniczenie w procesie WDN placówki.

Kadrę administracyjno-obsługową stanowi jedenastoosobowy zespół troszczący się o obsługę administracyjną, jakość posiłków, czystość sal i sprawność wszystkich urządzeń.
W Szadku należą do niego:

 • Aneta Duszyńska – intendent
 • Anna Kostecka – kucharka
 • Grażyna Kraszewska – pomoc kucharki
 • Anna Markiewicz – pomoc nauczyciela
 • Iwona Piecyk – woźna oddziałowa
 • Anna Niezgoda – woźna oddziałowa
 • Bożena Jasińska – woźna oddziałowa
 • Renata Dobrzycka – inspektor do spraw BHP
 • Jacek Piecyk – informatyk
 • Marian Tomczyk – konserwator – palacz c.o

oraz w Hamentowie:

 • Ewa Dziedzic – pomoc nauczyciela / woźna oddziałowa
 • Dorota Mordal – woźna oddziałowa
 • Joanna Żywocka – woźna oddziałowa
 • Toamsz Sarnik – konserwator – palacz c.o

To dzięki nim w przedszkolu jest ciepło, czysto i schludnie, przedszkolne posiłki smakują nawet niejadkom i nie straszne nam cieknące krany czy popsute zabawki – wszystko da się naprawić.