Czerwiec

Maj

Kwiecień

Jakie wzory i kolory mają pisanki?

Zapoznanie z tradycjami wielkanocnymi: przygotowanie koszyczka wielkanocnego, malowanie pisanek.

Co potrafią zwierzęta?

Poznanie pożytecznej roli wybranych zwierząt. Kształtowanie opiekuńczego stosunku do zwierząt.

Jak dbam o naszą planetę?

Kształtowanie świadomości ekologicznej.Utrwalenie znajomości kolorów pojemników używanych do segregacji odpadów.

W jakim kraju mieszkam?

Kształtowanie poczucia tożsamości narodowej. Poznanie miejsc charakterystycznych dla Warszawy.

Marzec
 
Jaka pogoda jest w marcu?

Poznanie elementów pogody charakterystycznych  dla marca.

Po czym można poznać, że nadchodzi wiosna?

Poznanie zwiastunów wiosny. Zapoznanie z pracami wykonywanymi w ogrodzie wczesną wiosną oraz wiosennymi zwyczajami ptaków.

Z czego to jest zrobione?

Dowiemy się jakie produkty wytwarza się z gliny, mąki, mleka, wełny i papieru. Poznamy właściwości odżywcze produktów mlecznych.

Czego potrzebują zwierzęta?

 Dowiemy się czym zajmuje się weterynarz, jakie zwierzęta mieszkają na polu, a jakie w lesie. Poznamy zwyczaje wybranych zwierząt.

Grudzień

Co cieszy Mikołaja?

Poznanie św. Mikołaja- kim był, jak wygląda, czym podróżuje. Jakie prezenty przynosi Mikołaj oraz jak zapakować prezenty?

Jakie sporty uprawiam zimą?

Zapoznanie z charakterystycznymi cechami zimy. Poznanie zimowych zabaw i sportów.

O czym w święta każdy z nas pamięta?

Przygotowania do świąt Bożego Narodzenia- tradycyjne potrawy, życzenia oraz ubieranie choinki.

Który żywioł jest najważniejszy?

 Zapoznanie z żywiołami- ogniem, wodą, ziemią i powietrzem.

Listopad

Jakie są moje obowiązki?

Poznanie obowiązków poszczególnych członków rodziny. Poznanie pojęcia drzewa genealogicznego, układanie struktury rodziny. Rozróżnianie zabudowy charakterystycznej dla środowiska miejskiego i wiejskiego.

Co powinienem wiedzieć o Polsce?

Poznanie symboli narodowych- godła, flagi, hymnu. Zaznajomienie ze znaczeniem barw na fladze Polski.

Jaki jest mój kraj?

Poznanie wybranych legend polskich. Poznanie regionalnych dań i wypieków oraz strojów ludowych.

Gdzie można zobaczyć Małą Niedźwiedzicę i Wielką Niedźwiedzicę?

Zdobywanie informacji na temat gwiazd. Poznanie wyglądu i nazw planet Układu Słonecznego.

Październik

1.  Jak jesienią dbać o zdrowie?

Kształtowanie właściwych nawyków żywieniowych. Zapoznanie z pracą wykonywaną przez lekarza. Wzbogacenie wiedzy na temat zachowania sprzyjającego zdrowiu. Rozwijanie sprawności ruchowej oraz kształtowanie poczucia rytmu.

2.  Kto pracuje w przedszkolu?

Zapoznanie z zawodem nauczyciela. Doskonalenie orientacji w przestrzeni podczas zabaw i ćwiczeń w muzyce. Rozwijanie umiejętności plastycznych.

3.  Co mogę robić jesienią?

Zwrócenie uwagi na konieczność dobierania ubioru do warunków atmosferycznych. Kształtowanie nawyków sprzyjających zdrowiu. Poprzez udział w zabawach badawczych dostrzega wpływ wiatru na rośliny.

4.  Jakie plany na jesień mają zwierzęta?

 Rozpoznawanie wybranych zwierząt i ich sposobów przygotowywania do zimy. Zapoznanie ze zwyczajami zwierząt podczas jesieni. Poznanie wyglądu i zwyczajów jeża jesienią.

Wrzesień

1.  Żegnajcie wakacje, witaj przedszkole

Wzmacnianie poczucia bezpieczeństwa dzieci poprzez poznawanie przedszkola- zapoznanie z salą, zabawkami, pracownikami . Zapoznanie z rówieśnikami. Zaznajamianie z zasadami panującymi w przedszkolu. Poznawanie części ciała poprzez zabawę.

2.  Jak być bezpiecznym?

Poznanie zasad bezpiecznego poruszania się w ruchu drogowym. Zaznajomienie z podstawami pierwszej pomocy.

3.  Moje  supermoce

Poznawanie podstawowych emocji. Dostrzeganie swoich mocnych stron. Kształtowanie świadomości schematu własnego ciała.

4.  Jesienne zmiany

 Poznawanie oznak jesieni. Zapoznanie z jesiennym środowiskiem przyrodniczym- lasem, ogrodem.