Wrzesień

1.  Żegnajcie wakacje, witaj przedszkole

Wzmacnianie poczucia bezpieczeństwa dzieci poprzez poznawanie przedszkola- zapoznanie z salą, zabawkami, pracownikami . Zapoznanie z rówieśnikami. Zaznajamianie z zasadami panującymi w przedszkolu. Poznawanie części ciała poprzez zabawę.

2.  Jak być bezpiecznym?

Poznanie zasad bezpiecznego poruszania się w ruchu drogowym. Zaznajomienie z podstawami pierwszej pomocy.

3.  Moje  supermoce

Poznawanie podstawowych emocji. Dostrzeganie swoich mocnych stron. Kształtowanie świadomości schematu własnego ciała.

4.  Jesienne zmiany

 Poznawanie oznak jesieni. Zapoznanie z jesiennym środowiskiem przyrodniczym- lasem, ogrodem.