Organizacja

 

Przedszkole czynne jest:

📅
przez cały rok szkolny z wyjątkiem przerwy wakacyjnej ustalonej przez organ prowadzący na wniosek dyrektora przedszkola.
⌚️
w ciągu dnia od godz. 6:30 do godz. 16:00
👶
W przedszkolu w Szadku funkcjonują 3 oddziały: 3 -latki (maluchy); 4 -latki (średniaki); 5-latki (starszaki). W Hamentowie funkcjonują 2 oddziały zamiejscowe i 1 oddział Punktu Przedszkolnego Publicznego Przedszkola w Szadku: 2,5-3 -latki (maluchy); 4 -latki (średniaki); 5-6 -latki (starszaki), W każdej grupie pracują dwie nauczycielki oraz woźna oddziałowa, a w grupie maluchów dodatkowo pomoc nauczyciela.
🍽️
W zależności od potrzeb i czasu przebywania dzieci w przedszkolu korzystają one z 1, 2 lub 3 posiłków. Koszt wyżywienia dziecka pokrywany jest całkowicie przez rodziców.