Grudzień

I. Jak wyglądał świat przed milionami lat.

Poznawanie prehistorycznych zwierząt i roślin występujących na Ziemi przed milionami lat.

II. Idzie zima ze śniegiem.

Dostrzeganie zmian zachodzących w przyrodzie zimą, nazywanie ich. Ukazywanie niebezpieczeństw grożących podczas zabaw na śniegu.

III. i IV. Idą święta.

Zapoznanie z tradycjami związanymi ze świętami Bożego Narodzenia. Zachęcanie do sprawiania przyjemności bliskim osobom.

IV. Projekt ,,Przyjaźń”.

Uświadamianie znaczenia przyjaźni w życiu człowieka. Zapoznanie
z pojęciem przyjaźń.

Listopad

I. Idzie jesień z deszczem.

Poznawanie pogody, która jest późną jesienią. Zwracanie uwagi na ubieranie się odpowiednio do pogody.

II. Moja rodzina

Budzenie szacunku dla rodziców. Określanie pokrewieństwa pomiędzy członkami rodziny.

III. Mój dom

Dostrzeganie znaczenia różnego rodzaju urządzeń technicznych w życiu człowieka. Dowiadywanie się o roli człowieka w tworzeniu urządzeń technicznych.

IV. Moje prawa i obowiązki

Poznawanie różnych wartości, takich jak: prawda, szacunek, szczęście, uczciwość, odwaga, itp. poprzez literaturę, formy teatralne

Październik

I. Idzie jesień przez … ogród i sad.

Rozpoznawanie owoców i warzyw za pomocą zmysłów. Rozwijanie koordynacji wzrokowo-ruchowej i sprawności manualnej

II. i III Idzie jesień … do zwierząt.

Poznawanie sposobów przygotowania się zwierząt do zimy. Utrwalanie nazw ptaków odlatujących do ciepłych krajów.

III. Co z czego otrzymujemy.

Obserwowanie przyrody w naturalnym otoczeniu, podczas pobytu na świeżym powietrzu w ogrodzie przedszkolnym oraz podczas spacerów
i wycieczek

Wrzesień

I. To jestem ja.

Wzmacnianie poczucia bezpieczeństwa dzieci poprzez poznawanie przedszkola.  Poznawanie swojego ciała poprzez zabawy.

II. Moja grupa.

Współtworzenie przyjaznej atmosfery w grupie. Poznawanie innych niż dotychczas zasad zachowania się w grupie.

III. Moja droga do przedszkola.

Zaznajamianie z zasadami ruchu drogowego. Rozwijanie intuicji geometrycznej i orientacji przestrzennej.

IV. Idzie  jesień  przez  park i las.

Poznawanie przyrody jesienią. Zapoznanie ze środowiskiem przyrodniczym
– parkiem, lasem.