Październik

I. i II. Idzie jesień… przez ogród i sad.

Obserwowanie zmian zachodzących w przyrodzie, w bliskim otoczeni przedszkola. Rozpoznawanie i nazywanie wybranych owoców i warzyw.

III. Jesień idzie do zwierząt.

Obserwowanie bliższego i dalszego otoczenia w różnych okolicznościach; dostrzeganie różnic, określanie ich (np. obserwowanie zmian zachodzących w otoczeniu podczas kolejnych pór roku). Poznawanie sposobów przygotowania się zwierząt do zimy na przykładzie jeża, wiewiórki, bociana.

IV. Co z czego otrzymujemy.

Poznawanie sposobów przechowywania owoców (mrożenie, suszenie, pasteryzowanie).Wyjaśnianie roli zwierząt hodowanych na wsi – określanie korzyści, jakie ma człowiek z ich hodowli

V. Idzie jesień… z deszczem.

Obserwowanie przyrody w naturalnym otoczeniu, podczas pobytu na świeżym powietrzu, w ogrodzie przedszkolnym oraz podczas spacerów i wycieczek. Dostrzeganie i nazywanie zmian zachodzących w przyrodzie późną jesienią.

Wrzesień

I. To jestem ja.

Rozwijanie kompetencji społecznych w zakresie poznawania samego siebie i innych.

II. Moja grupa.

Przypominanie i utrwalanie  zasad funkcjonowania grupy,
zgodne korzystanie ze wspólnych miejsc do zabawy.

III. Moja droga do przedszkola.

Zapoznanie z zasadami bezpiecznego poruszania się po drogach.

IV. Idzie  jesień  przez  park i las.

Zwrócenie uwagi na specyficzny koloryt jesieni i bogactwo owoców parkowych i leśnych. Dostrzeganie różnorodności kształtów i kolorów liści.