Maj

I. Moja miejscowość, mój region.

Zwracanie uwagi na piękno najbliższego otoczenia; nazywanie swojej miejscowości, poznawanie jej historii, ważniejszych obiektów i miejsc

II. Moja ojczyzna.

Poznawanie symboli narodowych: flagi, godła, hymnu narodowego.

Słuchanie utworów literatury dziecięcej, tematycznie związanej z Polską.

III. Łąka w maju.

Obserwowanie w sposób bezpośredni zmian zachodzących latem w przyrodzie; poznawanie wybranych owadów, np. pszczół, motyli.

IV. Święto rodziców.

Zapoznanie z rolą mamy i taty w życiu dziecka. Rozwijanie umiejętności wypowiadania się na określony temat.

Kwiecień

I. Wiosenne powroty.

Obserwowanie przyrody w naturalnym otoczeniu, podczas pobytu na świeżym powietrzu w ogrodzie przedszkolnym oraz podczas spacerów i wycieczek.

II. Święta, święta biją dzwony.

Poznawanie zwyczajów wielkanocnych.

III. Wiosna na wsi.

Rozpoznawanie i nazywanie zwierząt hodowlanych; porównywanie wyglądu zwierząt dorosłych i ich potomstwa.

IV. Dbamy o przyrodę

Kształtowanie postaw proekologicznych.

Marzec

I. Baśnie, bajki, bajeczki.

 Doskonalenie mowy powiązanej w czasie wypowiedzi na różne tematy związane z przeżyciami, zdarzeniami, treściami literatury dziecięcej, planowaniem pracy.

II. Zwierzęta dżungli i sawanny.

Umożliwienie dzieciom zdobywania wiadomości na temat zwierząt żyjących na świecie.

III. Zwierzęta naszych pól i lasów.

Poznawanie przedstawicieli zwierząt żyjących w lesie i na polu.

IV. Marcowa pogoda.

Obserwowanie zjawisk zachodzących w przyrodzie wraz ze zmianą pory roku.

V. Wiosenne przebudzenie.

Określanie pogody i zjawisk charakterystycznych dla wczesnej wiosny.

Luty

I. Czyste powietrze wokół nas.

Zwiększenie umiejętności dzieci w zakresie radzenia sobie w sytuacji gdy przebywają w zadymionych pomieszczeniach.

II. Muzyka wokół nas.

Tworzenie własnych instrumentów z dostępnych materiałów, w tym materiałów odpadowych. Poznawanie sposobu gry na instrumentach perkusyjnych.

III. Nie jesteśmy sami w kosmosie.

Zapoznanie z nazwami planet Układu Słonecznego. Utrwalanie wiadomości na temat kosmosu, Układu Słonecznego.

IV. Mój wymarzony zawód.

Gromadzenie informacji na temat pracy osób w różnych zawodach. Wzbogacenie słownictwa o słowa związane z omawianymi zawodami.

Styczeń

I. Mijają dni, miesiące, lata.

Zapoznanie z różnymi rodzajami kalendarzy, poznawanie nazw miesięcy.

II. Zima i zwierzęta.

Utrwalanie wyglądu i nazw ptaków zimujących w Polsce. Obserwowanie przyrody w naturalnym otoczeniu, podczas pobytu na świeżym powietrzu w ogrodzie przedszkolnym oraz podczas spacerów i wycieczek.

III. Babcia i dziadek

Wzbudzanie szacunku dla osób starszych, zachęcanie do sprawiania przyjemności dziadkom. Rozwijanie mowy i pamięci.

IV. Moje zdrowie i bezpieczeństwo.

Uwrażliwianie dzieci na sytuacje, które nie sprzyjają bezpieczeństwu. Uświadamianie konieczności szukania pomocy u lekarza w czasie choroby.

Grudzień

I. Jak wyglądał świat przed milionami lat.

Poznawanie prehistorycznych zwierząt i roślin występujących na Ziemi przed milionami lat.

II. Idzie zima ze śniegiem.

Dostrzeganie zmian zachodzących w przyrodzie zimą, nazywanie ich. Ukazywanie niebezpieczeństw grożących podczas zabaw na śniegu.

III. i IV. Idą święta.

Zapoznanie z tradycjami związanymi ze świętami Bożego Narodzenia. Zachęcanie do sprawiania przyjemności bliskim osobom.

IV. Projekt ,,Przyjaźń”.

Uświadamianie znaczenia przyjaźni w życiu człowieka. Zapoznanie
z pojęciem przyjaźń.

Listopad

I. Idzie jesień z deszczem.

Poznawanie pogody, która jest późną jesienią. Zwracanie uwagi na ubieranie się odpowiednio do pogody.

II. Moja rodzina

Budzenie szacunku dla rodziców. Określanie pokrewieństwa pomiędzy członkami rodziny.

III. Mój dom

Dostrzeganie znaczenia różnego rodzaju urządzeń technicznych w życiu człowieka. Dowiadywanie się o roli człowieka w tworzeniu urządzeń technicznych.

IV. Moje prawa i obowiązki

Poznawanie różnych wartości, takich jak: prawda, szacunek, szczęście, uczciwość, odwaga, itp. poprzez literaturę, formy teatralne

Październik

I. Idzie jesień przez … ogród i sad.

Rozpoznawanie owoców i warzyw za pomocą zmysłów. Rozwijanie koordynacji wzrokowo-ruchowej i sprawności manualnej

II. i III Idzie jesień … do zwierząt.

Poznawanie sposobów przygotowania się zwierząt do zimy. Utrwalanie nazw ptaków odlatujących do ciepłych krajów.

III. Co z czego otrzymujemy.

Obserwowanie przyrody w naturalnym otoczeniu, podczas pobytu na świeżym powietrzu w ogrodzie przedszkolnym oraz podczas spacerów
i wycieczek

Wrzesień

I. To jestem ja.

Wzmacnianie poczucia bezpieczeństwa dzieci poprzez poznawanie przedszkola.  Poznawanie swojego ciała poprzez zabawy.

II. Moja grupa.

Współtworzenie przyjaznej atmosfery w grupie. Poznawanie innych niż dotychczas zasad zachowania się w grupie.

III. Moja droga do przedszkola.

Zaznajamianie z zasadami ruchu drogowego. Rozwijanie intuicji geometrycznej i orientacji przestrzennej.

IV. Idzie  jesień  przez  park i las.

Poznawanie przyrody jesienią. Zapoznanie ze środowiskiem przyrodniczym
– parkiem, lasem.