Wrzesień

1. Witaj przedszkole

rozwijanie umiejętności społecznych potrzebnych do budowania relacji z dziećmi i osobami pracującymi w przedszkolu

– zachęcenie do udziału w aktywnościach rozwijających umiejętności komunikacyjne

2. Zawsze bezpieczni

– poznawanie i przestrzeganie zasad bezpieczeństwa

budowanie poczucia bezpieczeństwa podczas pobytu w przedszkolu

3. Jakie są moje supermoce?

– kształtowanie obrazu własnej osoby i orientacji w schemacie ciała

wdrażanie do samodzielności

4. Co się zmienia jesienią?

– poznawanie oznak jesieni

– doskonalenie ekspresji ruchowej i słownej poprzez łączenie śpiewu z elementem ruchu