Grudzień

Domowi ulubieńcy
Zapoznanie dzieci z sylwetkami zwierząt domowych. Poznanie zasad zachowania wobec zwierząt. Uwrażliwianie przedszkolaków na potrzebę pomocy zwierzętom. Rozwijanie orientacji przestrzennej poprzez stosowanie pojęć: przed siebie, za siebie, w bok.

To już zima
Zapoznanie przedszkolaków z cechami charakterystycznymi dla zimy. Poszukiwanie oznak zimy za oknami. Kreatywne tworzenie zimy w pracach plastycznych. Zwrócenie uwagi na zjawiska atmosferyczne zachodzące zimą.

Święta tuż-tuż
Przypomnienie przedszkolakom tradycji Bożonarodzeniowych. Rozwijanie kreatywności i ekspresji twórczej poprzez dekorowanie sali przedszkolnej, wspólne ubieranie choinki. Usprawnianie aparatu artykulacyjnego. Rozwijanie umiejętności wokalnych.

Listopad

1. Pada deszcz
Zwracanie uwagi na zmiany zachodzące w przyrodzie późną jesienią. Rozwijanie kreatywności dzieci poprzez różnorodne prace plastyczne i techniczne. Eksperymentowanie z wodą. Przypomnienie o doborze odpowiedniego stroju na deszczową pogodę.

2. Dbamy o zdrowie
Wdrażanie do samodzielności podczas czynności higienicznych. Nauka efektywnego wydmuchiwania noska. Zwrócenie uwagi na potrzebę częstego mycia rąk (i nie tylko). Rozwijanie sprawności wyrażania własnych uczuć, emocji i potrzeb.

3. Tutaj rosły paprocie
Zapoznanie z historią powstawania węgla kamiennego. Zaprezentowanie sylwetek dinozaurów roślinożernych oraz mięsożernych. Rozwijanie umiejętności wokalnych. Usprawnianie motoryki małej.

4. Urządzenia elektryczne
Wzbogacanie słownictwa dzieci poprzez poznanie nazw urządzeń elektrycznych z najbliższego otoczenia dzieci. Usprawnianie aparatu artykulacyjnego poprzez ćwiczenia logorytmiczne. Utrwalenie znaczenia słowa „para”. Zwrócenie uwagi na niebezpieczeństwa płynąc e z niewłaściwego korzystania z urządzeń elektrycznych.


Październik

1. Jesień w sadzie
Obserwowanie zmian zachodzących w przyrodzie. Nazywanie i przeliczanie owoców dojrzewających w sadzie. Rozwijanie zdolności plastycznych i kreatywności.

2. Jesień w ogrodzie
Zwrócenie uwagi na różnorodność darów jesieni i sposobów ich wykorzystywania. Przypomnienie zasad zdrowego odżywiania się i potrzeby spożywania przez dzieci warzyw i owoców. Wzbogacanie słownictwa dzieci. Niecodzienny sposób wykorzystywania ziemniaków do rozwijania kreatywności przedszkolaków.

3. O sobie samym
Rozwijanie kompetencji społecznych w zakresie poznawania własnego ciała, samego siebie i innych. Zwrócenie uwagi na różnorodność charakterów i upodobań wśród swoich kolegów i koleżanek.

4. Moje zmysły
Wszechstronne wykorzystanie zmysłów do poznania otaczającego nas świata. Uwrażliwianie na piękno i różnorodność przyrody.

Wrzesień

1. W przedszkolu
Powitanie przedszkola. Stworzenie i wyjaśnienie zasad funkcjonowania grupy. Zapoznanie dzieci z przyporządkowanymi im znaczkami. Rozwijanie kompetencji społecznych dotyczących funkcjonowania w grupie przedszkolnej.

2. Droga do przedszkola
Zapoznanie dzieci z zasadami bezpiecznego poruszania się po drodze. Przypomnienie kolorów sygnalizacji świetlnej i ich znaczenia. Utrwalenie bezpiecznego sposobu przechodzenia przez przejście dla pieszych.

3. Nadeszła jesień
Zwrócenie uwagi na zmiany zachodzące jesienią za oknem – kolory jesieni. Rozwijanie kompetencji matematycznych w zakresie nauk przyrodniczych. Porównywanie liczebności zbiorów.

4. Co robią zwierzęta jesienią?
Przypomnienie sylwetek zwierząt, które przygotowują się na nadejście zimy. Budowanie świadomości potrzeby pomagania zwierzętom. Ćwiczenia w liczeniu – segregowanie owoców do koszyków.