Październik

1. Jesień w sadzie
Obserwowanie zmian zachodzących w przyrodzie. Nazywanie i przeliczanie owoców dojrzewających w sadzie. Rozwijanie zdolności plastycznych i kreatywności.

2. Jesień w ogrodzie
Zwrócenie uwagi na różnorodność darów jesieni i sposobów ich wykorzystywania. Przypomnienie zasad zdrowego odżywiania się i potrzeby spożywania przez dzieci warzyw i owoców. Wzbogacanie słownictwa dzieci. Niecodzienny sposób wykorzystywania ziemniaków do rozwijania kreatywności przedszkolaków.

3. O sobie samym
Rozwijanie kompetencji społecznych w zakresie poznawania własnego ciała, samego siebie i innych. Zwrócenie uwagi na różnorodność charakterów i upodobań wśród swoich kolegów i koleżanek.

4. Moje zmysły
Wszechstronne wykorzystanie zmysłów do poznania otaczającego nas świata. Uwrażliwianie na piękno i różnorodność przyrody.

Wrzesień

1. W przedszkolu
Powitanie przedszkola. Stworzenie i wyjaśnienie zasad funkcjonowania grupy. Zapoznanie dzieci z przyporządkowanymi im znaczkami. Rozwijanie kompetencji społecznych dotyczących funkcjonowania w grupie przedszkolnej.

2. Droga do przedszkola
Zapoznanie dzieci z zasadami bezpiecznego poruszania się po drodze. Przypomnienie kolorów sygnalizacji świetlnej i ich znaczenia. Utrwalenie bezpiecznego sposobu przechodzenia przez przejście dla pieszych.

3. Nadeszła jesień
Zwrócenie uwagi na zmiany zachodzące jesienią za oknem – kolory jesieni. Rozwijanie kompetencji matematycznych w zakresie nauk przyrodniczych. Porównywanie liczebności zbiorów.

4. Co robią zwierzęta jesienią?
Przypomnienie sylwetek zwierząt, które przygotowują się na nadejście zimy. Budowanie świadomości potrzeby pomagania zwierzętom. Ćwiczenia w liczeniu – segregowanie owoców do koszyków.