Styczeń

Skąd wiemy, że mija czas ?

Dzieci dowiedzą się jakie są zwyczaje związane z powitaniem nowego roku. Zobaczą jak wygląda kalendarz. Poznają jakie są rodzaje zegarów, jaki mają wygląd i sposób działania, a także jakie nazwy noszą poszczególne pory roku i co jest ich symbolami.

Kto dokarmia zimą zwierzęta ?

Dzieci dowiedzą się jakie trudności mają zimą zwierzęta, kto dokarmia zwierzęta, kiedy  i dlaczego należy  je dokarmiać. Kim jest leśniczy i na czym polega jego praca.

Za co kocham moje babcie i moich dziadków ?

Dzieci dowiedzą się w jaki sposób można okazać szacunek i miłość dziadkom, jakie zachowania są właściwe, a jakie są nieodpowiednie w stosunku do osób starszych.

Za jaką postać przebiorę się na bal ?

Dzieci dowiedzą się jakie są popularne zabawy i stroje karnawałowe. Co to jest tłusty czwartek? Jak obchodzony jest karnawał w różnych krajach.

Grudzień

Co cieszy Mikołaja ?

Poznanie wizerunku świętego Mikołaja. Dzieci dowiedzą się co sprawia największą przyjemność Mikołajowi. Pakowanie prezentów, by ładnie wyglądały.

Jakie sporty uprawiam zimą ?

Dzieci zapoznają się z bezpiecznymi zasadami zabaw zimą. Poznają charakterystyczne cechy zimy. Dowiedzą się jak i gdzie powstaje śnieg.

O czym w święta każdy z nas pamięta ?

Dzieci zapoznają się z tradycjami bożonarodzeniowymi. Dowiedzą się jakich zasad należy przestrzegać podczas ubierania choinki i dlaczego warto sprawiać innym niespodzianki.

Który żywioł jest najważniejszy ?

Zapoznanie z czterema żywiołami: ogień, woda, ziemia, powietrze. Żywioły i jego rola w życiu człowieka.

  Listopad      

Jakie są moje obowiązki ?

Poznawanie obowiązków poszczególnych członków rodziny. Zachęcenie do pomagania rodzicom w wykonywaniu domowych obowiązków. Rozwijanie umiejętności uważnego słuchania poleceń.

Co powinienem wiedzieć o Polsce ?

Poznanie symboli narodowych. Zapoznanie z wyglądem flagi Polski i znaczeniem barw na fladze.

Jaki jest mój kraj?

Budzenie poczucia tożsamości narodowej poprzez poznawanie wybranych legend polskich. Kształcenie poczucia rytmu.

Gdzie można zobaczyć Małą Niedźwiedzicę i Wielką Niedźwiedzicę ?

Poznawanie wyglądu i nazw planet Układu Słonecznego. Zdobywanie informacji na temat gwiazd.

Październik

 Jak jesienią dbać o zdrowie?

Kształtowanie właściwych nawyków żywieniowych. Zapoznanie z pracą wykonywaną przez lekarza. Wzbogacanie wiedzy na temat zachowania sprzyjającego zdrowiu.

Kto pracuje w przedszkolu?

Zapoznanie z zawodem nauczyciela.  Wymienianie i nazywanie wybranych zawodów.

Co mogę robić jesienią?

Zwracanie uwagi na konieczność dobierania ubioru do warunków atmosferycznych.

      Kształtowanie nawyków sprzyjających zdrowiu.

Jakie palny na jesień mają zwierzęta?

Poznanie wyglądu i zwyczajów jeża jesienią. Poznawanie jesiennych zwyczajów wybranych zwierząt.

Wrzesień

Co słychać w przedszkolu?

Poznajemy swoich kolegów, salę w której będziemy przebywać. Poznanie przedszkolnych zasad.

Jak być bezpiecznym?

Poznajemy jakie mogą być zagrożenia wokół nas. Pierwsza pomoc. Pogadanka z policjantem.

Moje supermoce

 Wskazujemy części ciała. Odgadujemy odgłosy z naszego otoczenia.

Co się zmienia jesienią?

Omawiamy pierwsze oznaki jesieni. Robimy eksperymenty. Poznajemy owoce, które      rosną w Polskim sadzie.