Październik

 Jak jesienią dbać o zdrowie?

Kształtowanie właściwych nawyków żywieniowych. Zapoznanie z pracą wykonywaną przez lekarza. Wzbogacanie wiedzy na temat zachowania sprzyjającego zdrowiu.

Kto pracuje w przedszkolu?

Zapoznanie z zawodem nauczyciela.  Wymienianie i nazywanie wybranych zawodów.

Co mogę robić jesienią?

Zwracanie uwagi na konieczność dobierania ubioru do warunków atmosferycznych.

      Kształtowanie nawyków sprzyjających zdrowiu.

Jakie palny na jesień mają zwierzęta?

Poznanie wyglądu i zwyczajów jeża jesienią. Poznawanie jesiennych zwyczajów wybranych zwierząt.

Wrzesień

Co słychać w przedszkolu?

Poznajemy swoich kolegów, salę w której będziemy przebywać. Poznanie przedszkolnych zasad.

Jak być bezpiecznym?

Poznajemy jakie mogą być zagrożenia wokół nas. Pierwsza pomoc. Pogadanka z policjantem.

Moje supermoce

 Wskazujemy części ciała. Odgadujemy odgłosy z naszego otoczenia.

Co się zmienia jesienią?

Omawiamy pierwsze oznaki jesieni. Robimy eksperymenty. Poznajemy owoce, które      rosną w Polskim sadzie.