Ważne informacje

 

Odbieranie i przyprowadzanie dzieci

Przedszkole przykłada dużą wagę do tego, by każde dziecko było w nim witane serdecznie i czuło się oczekiwane. Bardzo ważne jest by rodzice nie spieszyli się, gdy przychodzą z dzieckiem do przedszkola i poświęcili mu nieco więcej czasu – jeśli jest to możliwe. Stwarza to okazję do rozmów o problemach dziecka, jego radościach, ewentualnych chorobach. Rodzice powinni odprowadzić dziecko do miejsca w którym ma ono przebywać i bawić się. Koniczne jest by rodzic dał znać pracownikowi, że przyprowadził dziecko bądź je odbiera. Z powodów bezpieczeństwa prosimy by zawsze zamykać drzwi wejściowe. Ze względu na rozkład dnia w przedszkolu, prosimy przyprowadzać dzieci do godziny 8.15, bowiem o godzinie 8.30 podajemy śniadanie. Po śniadaniu rozpoczynają się różnego rodzaju zajęcia, wycieczki, spacery. Dziecko może być przyprowadzone później do przedszkola, bez powiadamiania personelu, jednakże ze względu na organizację prosimy, aby wówczas dziecko zjadło śniadanie w domu.

Rodzice/prawni opiekunowie mogą upoważnić określone pełnoletnie osoby inne niż rodzice do odebrania dziecka z przedszkola. Takie upoważnienie powinno nastąpić poprzez udzielenie pełnomocnictwa/upoważnienia w formie pisemnej, podając dane osoby wraz z jej numerem dowodu osobistego odbierającej dziecko ze wskazaniem terminu obowiązywania tego upoważnienia. Rodzic lub osoba upoważniona w momencie odbioru dziecka powinna posiadać przy sobie dowód osobisty i na żądanie nauczycielki okazać go. Upoważnienie pozostaje w dokumentacji przedszkola. Może ono zostać w każdej chwili odwołane lub zmienione.

Zagadnienie odprowadzania i odbierania dziecka do i z przedszkola w aspekcie prawnym regulują przepisy kodeksu rodzinnego i opiekuńczego dotyczące władzy rodzicielskiej pod którą dziecko pozostaje aż do pełnoletności. Art. 93. § 1. Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego stanowi bowiem, iż poza szczególnymi wyjątkami określonymi w kodeksie, władza rodzicielska przysługuje obojgu rodzicom, którzy mają pełną zdolność do czynności prawnych. Art. 94. § 1. tej ustawy mówi, że jeżeli jedno z rodziców nie żyje albo nie ma pełnej zdolności do czynności prawnych, władza rodzicielska przysługuje drugiemu z rodziców. To samo dotyczy wypadku, gdy jedno z rodziców zostało pozbawione władzy rodzicielskiej albo gdy jego władza rodzicielska uległa zawieszeniu. Zatem życzenie rodziców dotyczące nie odbierania dziecka przez jednego z rodziców musi być poświadczone przez orzeczenie sądowe.

Zgodnie z art. 95. § 1 kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, władza rodzicielska obejmuje w szczególności obowiązek i prawo rodziców do wykonywania pieczy nad osobą i majątkiem dziecka oraz do wychowania dziecka. Natomiast art. 96.tegoż kodeksu stanowi, iż rodzice wychowują dziecko pozostające pod ich władzą rodzicielską i kierują nim. Obowiązani są troszczyć się o fizyczny i duchowy rozwój dziecka i przygotowywać je należycie do pracy dla dobra społeczeństwa odpowiednio do jego uzdolnień.

Reasumując, wyłącznie rodzice/prawni opiekunowie, którzy mają pełną zdolność do czynności prawnych mają prawo wychowywać dziecko w zakresie swojej władzy rodzicielskiej i w zakresie uregulowanym przepisami prawa, w szczególności ustawy o systemie oświaty mogą powierzyć dziecko instytucji oświatowej jaką jest przedszkole. W ten sposób część wykonywania władzy rodzicielskiej powierzają odpowiednio przygotowanym pedagogom. Przedszkole zatem ponosi odpowiedzialność za należytą pieczę nad dzieckiem w czasie jego pobytu w placówce. Reguluje to szczegółowo statut przedszkola, którego przestrzeganie jest również obowiązkiem rodziców, którzy odprowadzają swoje dzieci do przedszkola. Statut przedszkola przewiduje, że poza rodzicami dziecko mogą odbierać z przedszkola wyłącznie pełnoletnie osoby i na podstawie pisemnego upoważnienia rodziców/prawnych opiekunów. Uregulowanie to jest wyrazem szczególnej odpowiedzialności placówki za powierzone jej dziecko. W takiej sytuacji pracownicy przedszkola nie mogą zwolnić się odpowiedzialności za dziecko jeżeli wydadzą je innej osobie.

Wyrazem tej szczególnej odpowiedzialności jest fakt, że pracownicy przedszkola nie mogą wydawać dziecka osobie która nie ma pełnej zdolności do czynności prawnych nawet upoważnionej przez rodziców. Zgodnie z art. 11 kodeksu cywilnego pełną zdolność do czynności prawnych nabywa się z chwilą uzyskania pełnoletności. Zatem osoba niepełnoletnia nie ma pełnej zdolności do czynności prawnych. Wobec tego, takiej osoby nie można obarczyć pełną odpowiedzialnością za należytą pieczę nad dzieckiem.

Dlatego w wypadku, gdyby dziecko w drodze do i z przedszkola doznałoby jakiejkolwiek krzywdy lub szkody odpowiedzialność za to spadłaby w pierwszej kolejności na osobę, która powierzyła pieczę nad dzieckiem osobie, która nie ma pełnej zdolności do czynności prawnych. Przy czym przy odprowadzaniu dziecka do przedszkola byliby to rodzice a przy odbieraniu dziecka z przedszkola pracownik placówki oraz rodzice, którzy taką osobę upoważnili. Przy czym dotyczy to nie tylko odpowiedzialności cywilnej, ale w niektórych sytuacjach także odpowiedzialności karnej. Nauczycielka może odmówić wydania dziecka w przypadku, gdy stan osoby zamierzającej odebrać dziecko będzie wskazywał, że nie jest ona w stanie zapewnić dziecku bezpieczeństwa (np. upojenie alkoholowe). W przypadku gdy dziecko nie zostanie odebrane do godziny 16.00 lub 17.00 w grupie popołudniowej i niemożności skontaktowania się z rodzicami nauczycielka powiadamia o ty fakcie najbliższy komisariat policji.

Dzieci chore

Dzieci zakaźnie chore lub z gorączką pozostają w domu. Prosimy nie przyprowadzać dzieci przeziębionych. Katar to także choroba. Pamiętajmy o innych dzieciach i o niebezpieczeństwie zarażenia. W początkowej fazie choroby dziecko najbardziej zaraża kolegów. Prosimy o zgłaszanie nam wszystkich przypadków zachorowań dzieci na choroby zakaźne. Jeżeli dziecko źle się poczuje natychmiast Was o tym powiadomimy, dlatego prosimy aby numery Waszych telefonów którymi dysponujemy były stale aktualne. W nagłych przypadkach przedszkole zapewnia natychmiastową pomoc przedmedyczną, nauczyciel wzywa pogotowie, z równoczesnym zawiadomieniem rodziców/prawnych opiekunów. Przedszkole nie zatrudnia pielęgniarki i lekarza. Leczenie i udzielenie pomocy lekarskiej odbywa się w obecności rodzica. W przedszkolu nie dokonuje się jakichkolwiek zabiegów lekarskich ani podawania farmaceutyków.

Wiek dziecięcy a zwłaszcza okres przebywania dziecka w społeczności skupionej w obrębie jednego budynku sprzyja występowaniu chorób zakaźnych – chorób wieku dziecięcego. Posyłając dziecko do przedszkola, niezależnie od wieku, rodzice muszą liczyć się z częstszymi problemami zdrowotnymi, poprzez które nabywa pamięć immunologiczną pozwalającą później radzić sobie z wieloma infekcjami. Można powiedzieć, że dziecko przechodząc kolejne choroby sam szczepi się na wiele chorób, przeciwko którym nie wyprodukowano szczepionek. Pamiętać trzeba, że natury nie da się przechytrzyć. Dziecko posłane później do przedszkola lub dopiero do szkoły i tak będzie z początku częściej zapadać na infekcje, aby w naturalny sposób wytworzyć własną odporność.

Żywienie w przedszkolu

ywienie w przedszkolu to szalenie ważne wydarzenie. Wiąże się z zaspokajaniem elementarnej potrzeby biologicznej dziecka. Prawidłowe żywienie dziecka w okresie przedszkolnym to jeden z najważniejszych czynników gwarantujących zdrowie i prawidłowy rozwój fizyczny i umysłowy dzieci. Każdego dnia dzieci jedzą trzy smaczne posiłki: śniadanie, obiad, podwieczorek. Stanowią one ¾ dziennego zapotrzebowania dziecka w wieku przedszkolnym na białko, węglowodany, tłuszcze i witaminy.

Codziennie do picia dostępna jest woda mineralna znajdująca się na każdej sali. 

Zapewniamy państwa, że w naszym przedszkolu czynimy wiele starań, aby posiłki przygotowywane dla dzieci były smaczne, zdrowe, przyrządzone zgodnie z obowiązującymi normami żywienia Instytutu Żywności i Żywienia oraz Instytutu Matki i Dziecka oraz przepisami. Potrawy są przygotowywane codziennie ze świeżych produktów, dostarczanych na bieżąco. Podajemy dzieciom pokarmy zawierające najwyższe wartości odżywcze. W naszej przedszkolnej kuchni przygotowujemy domowe posiłki. Panie kucharki same robią domowe pierogi, racuchy, naleśniki, wykonujemy świeże surówki z warzyw i sałatki owocowe oraz pieczemy ciasta. Staramy się nasze jadłospisy urozmaicać i wprowadzać nowości pojawiające się na rynku, które dzieci doskonale znają z reklam, więc chętnie je jedzą. Zgodnie z powiedzeniem „jemy oczami” dbamy o sposób podawania wszystkich potraw, tak by były kolorowe i zachęcające do spożycia. Często trafiają do przedszkola dzieci, które z natury są „niejadkami” lub takie, które poznają smak niektórych potraw dopiero w przeszkolu. Staramy się stosować rozmaite formy zachęt do spożywania posiłków.

Przede wszystkim:

  • Nie zmuszamy do jedzenia.
  • Zachęcamy do próbowania potraw, których nie lubi.
  • Nie popędzamy.
  • Respektujemy diety oraz alergie pokarmowe.

W ramach zachęty, aby wychowankowie poznali różne potrawy, wspólnie z dziećmi przygotowujemy surówki, sałatki (owocowo-warzywne), pieczemy ciasteczka, robimy kanapki, itp.

Odpoczynek

W przedszkolu z drzemki poobiedniej korzystają dzieci 3 i 4 letnie. Dzieci odpoczywają z ulubioną maskotką. Starsze dzieci 5 i 6 letnie również mają tzw. chwile wyciszenia: oglądają książeczki, słuchają bajek, muzyki relaksacyjnej lub zajmują się cichą, spokojną zabawą.

Odzież

Ubiór dziecka przedszkolnego powinien pozwalać na swobodę podczas zabaw i zajęć. Proponujemy, aby dziecko było ubrane praktycznie i wygodnie. Odzież nie może krępować ruchów dziecka, a jej zakładanie i zapinanie nie powinno być dla dziecka zbyt trudne. Unikajmy spodni na szelkach lub z trudnymi do odpięcia guzikami. Najlepiej jeśli spódniczka lub spodnie są na gumce. Rękawy swetra lub bluzki muszą być łatwe do podciągania, a pod sweter dobrze jest założyć bluzkę z krótkim rękawem. Buty i kapcie najlepsze są bez wiązania lub zapinane na rzepy. Jest to szczególnie ważne w przypadku maluchów, które chcą być samodzielne a jednocześnie ich umiejętność samoobsługi nie jest jeszcze doskonała. Szczególnie jest to ważne podczas wychodzenia z dziećmi na spacery. Należy się liczyć z faktem ubrudzenia podczas zabaw w ogrodzie przedszkolnym lub na innych zajęciach np. podczas zajęć plastycznych. Proponujemy więc odzież na zmianę, a także odzież przeznaczoną do zabaw na podwórku, którą można pozostawić w szafce w szatni Prosimy także o zapasową bieliznę dla dzieci, szczególnie najmłodszych. Zwracamy się z prośbą o dostosowanie ubioru dzieci do panującej aury, tak, abyśmy mogli jak najwięcej czasu spędzać na powietrzu. Dzieci uczą się samodzielnego ubierania się i oczywiście otrzymują pomoc jeśli takiej potrzebują. Wzmacnia to ich samodzielność i poczucie własnej wartości.

Zabawki

Nie zabraniamy dzieciom przynoszenia swoich zabawek z domu ale też nie ponosimy odpowiedzialności za nie. Należy pamiętać, iż przyniesiona zabawka z domu może ulec zniszczeniu lub zaginięciu. Dlatego też należy przemyśleć zasadność przynoszenia zabawek, szczególnie drogich z domu.

Rodzice

Dla ujednolicenia oddziaływań wychowawczych przedszkola i domu rodzinnego ważne jest, aby rodzice wiedzieli co dzieje się w przedszkolu i starali się w miarę możliwości uczestniczyć w jego życiu. Jest to bardzo ważne dla dzieci, bo w przedszkolu spędzają one większą część dnia, tu bawią się i cieszą, czasem smucą, odnoszą sukcesy i drobne porażki. Tym wszystkim chcą podzielić się z rodzicami. Chcemy, by dzieci czuły się u nas dobrze i bezpiecznie, by rodzice nie byli dla nas obcy.

Zapraszamy rodziców i rodziny naszych przedszkolaków na wszystkie uroczystości i imprezy odbywające się w przedszkolu. O tym co było lub dopiero będzie się działo możecie się Państwo dowiedzieć z informacji na tablicach w przedszkolu i ogłoszeniach na drzwiach. Zachęcamy rodziców do uważnego czytania wszystkich informacji. Zapraszamy też na zebrania prowadzone przez poszczególne nauczycielki, gdzie można porozmawiać o swoim dziecku. Każdego dnia możecie rozmawiać z nami na temat swojego dziecka. Skontaktujemy się z Wami także, gdy uznamy dodatkową rozmowę za konieczną. Współpraca pomiędzy rodzicami a przedszkolem powinna opierać się na szacunku, zaufaniu i otwartych relacjach.