Nasze prawa i obowiązki

 

My dzieciaki przedszkolaki mamy prawo do: 
– miłości i szacunku, 
– radości, zabawy i nauki, 
– niewiedzy, 
– niepowodzenia i łez, 
– wyrażania własnych myśli i uczuć, 
– prywatności.

Mamy także obowiązek: 
– przestrzegać kontraktu grupowego, 
– zmieniać obuwie po przyjściu do przedszkola, 
– informować nauczyciela o wszystkich swoich potrzebach, 
– szanować prawa innych, 
– okazywać szacunek wszystkim dorosłym i dzieciom, 
– naprawiać wyrządzone krzywdy i szkody.

Przedszkolak „starszak” ma obowiązek: 
– uczestniczyć we wszystkich sytuacjach edukacyjnych, 
– opiekować się i pomagać młodszym dzieciom.

Sposoby rozwiązywania sytuacji konfliktowych:

 1. Odsunięcie od zabawy i wspólnych działań.
 2. Rozmowa na temat zachowania dziecka:
  • rozpoznajemy konflikt i go nazywamy,
  • wyrażamy uczucia swoje i drugiej strony biorącej udział w konflikcie (nie atakujemy charakteru dziecka),
  • określamy swoje oczekiwania,
  • informujemy o konsekwencjach,
  • wskazujemy dziecku, jak może naprawić swój błąd.
 3. Podjęcie działania – naprawa wyrządzonej szkody.

Niech się wreszcie każdy dowie
i rozpowie w świecie całym,
że dziecko to także człowiek,
tyle, że jeszcze mały.
Dlatego ludzie uczeni, którym za to należą się brawa,
chcąc wielu dzieci los odmienić,
stworzyli dla was mądre prawa.
Więc je na co dzień i od święta – Spróbujcie dobrze zapamiętać!

Nikt mnie siłą nie ma prawa zmuszać do niczego,
a szczególnie do robienia czegoś niedobrego.
Mogę uczyć się wszystkiego, co mnie zaciekawi
i mam prawo sam wybierać, z kim się będę bawić.
Nikt nie może mnie poniżać, krzywdzić, bić, wyzywać
i każdego mogę na ratunek wzywać.
Jeśli mama, albo tata, już nie mieszka z nami,
nikt nie może mi zabronić spotkać ich czasami.
Nikt nie może moich listów czytać bez pytania,
mam też prawo do tajemnic i własnego zdania.
Mogę żądać, aby każdy uznał moje prawa,
a gdy różnią się od innych, to jest moja sprawa.

Tak się tu w wierszu poukładały
prawa dziecka na całym świecie,
byście w potrzebie z nich korzystały
najlepiej jak umiecie. 

(Na podst. Konwencji o Prawach Dziecka
Marcin Brykczyński „Pętliczek”)