Zajęcia dodatkowe

 

Katecheza katolicka 

Na terenie naszego przedszkola organizowane są całkowicie nieodpłatne, finansowane z budżetu przedszkola dodatkowe zajęcia z katechezy katolickiej. Prowadzone są przez p. Lidię Szymczak dwa razy w tygodniu w każdej grupie wiekowej dzieci za zgodą i na wniosek rodziców/prawnych opiekunów.

Język angielski

Zajęcia prowadzone są w ramach realizacji podstawy programowej przez p. Żannę Bralczyk trzy razy w tygodniu w każdej grupie wiekowej dzieci.

Zajęcia logopedyczne.

Dzieci wymagające wsparcia logopedy mogą skorzystać za zgodą rodziców z zajęć indywidualnych prowadzonych dwa razy w tygodniu przez p. Annę Walczak